« 2Moj 18:18 2 Księga Mojżeszowa 18:19 2Moj 18:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle posłuchaj słow mych i rady mej, a będzieć Pan z tobą. Bądź ty ludu w tych, csoż na Pana słusze, aby wyprawił, cso rzeczono jest k niemu,
2.WUJEK.1923Ale posłuchaj słów moich i rady, a będzie Bóg z tobą. Bądź ty ludowi w tych rzeczach, które ku Bogu należą, abyś odnosił co mówią do niego:
3.GDAŃSKA.1881Przetoż usłuchaj teraz głosu mego, poradzęć, a będzie Bóg z tobą; stój ty za lud przed Bogiem, a odnoś sprawy do Boga;
4.GDAŃSKA.2017Dlatego posłuchaj teraz mego głosu, poradzę ci, a Bóg będzie z tobą. Wstawiaj się za ludem przed Bogiem i zanoś sprawy Bogu;
5.CYLKOWTeraz usłuchaj głosu mojego: poradzę ci, a niechaj będzie Bóg z tobą: Pozostań ty dla ludu upełnomocnionym Boga, a przedstawiaj sam sprawy te Bogu.
6.KRUSZYŃSKITeraz posłuchaj mego głosu; chcę ci dać radę, niechaj Bóg będzie z tobą! Ty bądź dla narodu przedstawicielem przed Bogiem; ty zanoś sprawy przed Boga.
7.MIESESTeraz usłuchaj głosu mojego, udzielę rady tobie, a Bóg niech będzie z tobą: bądź [pomocny] ty ludowi wobec Boga i przedkładaj sprawy Bogu.
8.TYSIĄCL.WYD5Teraz posłuchaj mnie, dam ci radę, a Bóg niechaj będzie z tobą: Sam bądź przedstawicielem swego ludu przed Bogiem i przedkładaj Bogu jego sprawy.
9.BRYTYJKAPrzeto słuchaj teraz głosu mojego: Udzielę ci rady, a niechaj Bóg będzie z tobą. Ty sam stawaj przed Bogiem za lud i ty sam przedkładaj te sprawy Bogu.
10.POZNAŃSKAPosłuchaj mnie! Chcę ci doradzić, a Bóg niech ci pomoże. Ty bądź dla ludu [przedstawicielem] przed Bogiem, ty przedkładaj sprawy Bogu.
11.WARSZ.PRASKAPosłuchaj! Chcę ci dać pewną radę, a Bóg też będzie z tobą. Ty sam przedstawiaj Bogu sprawy całego ludu
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Teraz usłuchaj mojego głosu; poradzę ci i niechaj Bóg będzie z tobą. Ty pozostań dla ludu uprawomocnioną osobą Boga i sam przedstawiaj te sprawy Bogu.
13.EIB.BIBLIA.2016Posłuchaj teraz mojej rady i niech Bóg będzie z tobą. Otóż ty sam, ze względu na lud, pozostawaj blisko Boga. Również ty sam przedstawiaj Bogu ich sprawy.