« 2Moj 18:25 2 Księga Mojżeszowa 18:26 2Moj 18:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPktorzy sądzili lud po wszyciek czas, a csokoli ciężkiego było, przynosili przedeń, a łacniejsze telko sądząc.
2.WUJEK.1923Którzy sądzili lud czasu każdego: a cokolwiek było ważniejszego, odnosili do niego, łacniejsze tylko sądząc.
3.GDAŃSKA.1881Którzy sądzili lud każdego czasu; trudne rzeczy odnosili do Mojżesza, a każdą rzecz mniejszą sami sądzili.
4.GDAŃSKA.2017I sądzili lud w każdym czasie. Trudne sprawy zanosili do Mojżesza, a każdą drobniejszą sprawę sami sądzili.
5.CYLKOWI sądzili lud każdego czasu; sprawę trudniejszą przedstawiali Mojżeszowi, a każdą sprawę mniejszą rozsądzali sami.
6.KRUSZYŃSKICi sądzili lud w każdym czasie; sprawy poważniejsze przedkładali Mojżeszowi, a wszystkie mniejsze sami osądzali.
7.MIESESażeby sądzili lud każdocześnie: Sprawę trudną przedstawiali Mojżeszowi, zaś pomniejszą sprawę każdą sądzili oni sami.
8.TYSIĄCL.WYD5aby wyroki wydawali ludowi w każdym czasie, a tylko ważniejsze sprawy przedkładali Mojżeszowi, wszystkie lżejsze natomiast sami rozstrzygali.
9.BRYTYJKAI sądzili lud w każdym czasie; tylko sprawę trudniejszą przedkładali, Mojżeszowi, a każdą sprawę mniejszą rozsądzali sami.
10.POZNAŃSKAOni stale wykonywali sądy nad ludem, ale [każdą] trudną sprawę mieli odsyłać do Mojżesza; wszystkie zaś mniejsze sprawy rozstrzygali sami.
11.WARSZ.PRASKAOni też byli gotowi w każdej chwili rozstrzygać sprawy ludu. Sprawy większej wagi przedstawiali Mojżeszowi, mniejszej zaś – rozsądzali sami.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem sądzili lud o każdym czasie; każdą sprawę mniejszą rozsądzali sami, a sprawę trudniejszą przedstawiali Mojżeszowi.
13.EIB.BIBLIA.2016Zaczęli oni rozstrzygać sprawy ludu w sposób stały. Tylko sprawy trudne przedkładali bezpośrednio Mojżeszowi - w każdej sprawie pomniejszej radzili sobie sami.