« 2Moj 18:2 2 Księga Mojżeszowa 18:3 2Moj 18:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa dwa syny jego, z nich, z ktorych jednemu dziano Jerson, bo mowił ociec: „Przychodzień jestem był w ziemi cudzej”,
2.WUJEK.1923I dwu synów jéj, z których jednego zwano Gersam, iż rzekł ojciec: Byłem przychodniem w ziemi cudzéj.
3.GDAŃSKA.1881I dwu synów jej, z których imię jednemu Gerson; bo był powiedział Mojżesz: Byłem przychodniem w ziemi cudzej.
4.GDAŃSKA.2017Oraz jej dwóch synów, z których jednemu było na imię Gerszom, bo Mojżesz powiedział: Jestem przybyszem w cudzej ziemi;
5.CYLKOWI dwóch synów jej, z których imię jednego: Gerszom, gdyż był powiedział: "Przychodniem byłem na ziemi obcej;"
6.KRUSZYŃSKIi dwóch jej synów, z których jednego imię Gerszom, ponieważ mówił Mojżesz: "Jestem podróżnym w ziemi obcej",
7.MIESESoraz obu synów jej, z których jednemu na imię było Gerszon [Gērěszōm], gdyż powiedział: „Byłem tułaczem [gēr] w obcym kraju”,
8.TYSIĄCL.WYD5i dwóch jej synów. Jeden z nich miał na imię Gerszom, bo powiedział [Mojżesz]: Jestem przybyszem w obcej ziemi.
9.BRYTYJKAI dwóch jej synów, z których jeden nazywał się Gerszom, gdyż rzekł: Byłem gościem na obczyźnie,
10.POZNAŃSKAoraz obu jej synów. Jednemu było na imię Gerszom, bo mówił [Mojżesz]:"Gościem jestem w obcej ziemi".
11.WARSZ.PRASKAoraz obydwu synów, z których jeden nazywał się Gerszom (bo powiedział Mojżesz: Jestem przybyszem w obcym kraju),
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także dwóch jej synów, z których imię jednego Gerszon, gdyż powiedział: Byłem przychodniem na obcej ziemi.
13.EIB.BIBLIA.2016oraz dwóch jej synów. Jednemu z nich było na imię Gerszom, gdyż przy jego urodzeniu Mojżesz powiedział: Byłem gościem w obcej ziemi.