« 2Moj 18:7 2 Księga Mojżeszowa 18:8 2Moj 18:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPpowiedał jest Mojżesz przyjacielu swemu wszytko, cso był uczynił Bog faraonowi a Ejipskim prze Israhela, i wszytkę robotę, ktora sie jim była przygodziła na drodze, a iże wybawił je Pan.
2.WUJEK.1923Rozpowiedział Mojżesz powinnemu swemu wszystko, co był uczynił Pan Pharaonowi i Egiptyanom dla Izraela: i wszystkę pracą, która je potkała w drodze, a że je Pan był wybawił.
3.GDAŃSKA.1881I rozpowiadał Mojżesz świekrowi swemu wszystko, co uczynił Pan Faraonowi i Egipczanom za przyczyną Izraela; i wszystkę trudność, która je spotykała w drodze, i jako je Pan wybawił.
4.GDAŃSKA.2017Mojżesz opowiedział swemu teściowi wszystko, co PAN uczynił faraonowi i Egipcjanom ze względu na Izraela, o całym trudzie, który ich spotkał w drodze, i jak PAN ich wybawił.
5.CYLKOWI opowiadał Mojżesz teściowi swojemu wszystko, co uczynił Wiekuisty Faraonowi i Micrejczykom gwoli Israelowi, - wszystek trud, który spotkał ich na drodze, i jak ocalił ich Wiekuisty.
6.KRUSZYŃSKIMojżesz opowiedział swojemu teściowi o wszystkiem, co uczynił Bóg faraonowi i Egiptowi z powodu Izraela, o wszystkich cierpieniach, jakie ich spotkały w drodze i jak ich Bóg wybawił.
7.MIESESMojżesz opowiadał teściowi swojemu o wszystkiem, co Wiekuisty uczynił Faraonowi i Egipcjanom gwoli Izraelowi, oraz o wszelkich trudach, jakie spotkały ich w drodze, a jednak Wiekuisty ocalił ich.
8.TYSIĄCL.WYD5Mojżesz opowiedział swemu teściowi wszystko, co Pan uczynił faraonowi i Egipcjanom przez wzgląd na Izraela, oraz o wszystkich trudach, jakie ponieśli w czasie podróży, i jak Pan ich uwolnił.
9.BRYTYJKAMojżesz opowiedział swemu teściowi wszystko, co uczynił Pan faraonowi i Egipcjanom przez wzgląd na Izraela, o wszelkich trudach, jakie ich spotkały w drodze, i jak ich Pan wyratował.
10.POZNAŃSKATeraz Mojżesz opowiedział swemu teściowi o wszystkim, co Jahwe uczynił faraonowi i Egipcjanom przez wzgląd na Izraela, także o wszystkich przeciwnościach, jakie ich spotkały w drodze, i o tym, jak ich Jahwe wybawił.
11.WARSZ.PRASKAMojżesz opowiedział swojemu teściowi o wszystkim, co Jahwe uczynił, ze względu na Izraela, faraonowi i Egipcjanom, [a także] o wszystkich kłopotach, jakie mieli w drodze, i o tym, jak Jahwe przychodził im zawsze ze skuteczną pomocą.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Mojżesz opowiedział swojemu teściowi wszystko, co WIEKUISTY uczynił faraonowi i Micrejczykom z powodu Israela; o całym trudzie jaki ich spotkał po drodze, oraz jak ich ocalił WIEKUISTY.
13.EIB.BIBLIA.2016Mojżesz wyliczył swojemu teściowi wszystko, co uczynił PAN faraonowi i Egipcjanom z powodu Izraela. Opowiedział mu też o wszystkich trudach, które spotkały ich w drodze, jak również o tym, jak ich PAN ratował.