« 2Moj 18:8 2 Księga Mojżeszowa 18:9 2Moj 18:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI wiesioł jest był Jetro prze to wszytko ❬dobre❭, cso uczynił Pan Israhelowi, przeto że wyjął ji z ręku Ejipskich,
2.WUJEK.1923I radował się Jethro ze wszystkich dóbr, które uczynił Pan Izraelowi, iż go wybawił z ręki Egiptyanów,
3.GDAŃSKA.1881I radował się Jetro ze wszystkiego dobrego, które uczynił Pan Izraelowi, iż go wyrwał z ręki Egipczanów.
4.GDAŃSKA.2017Jetro cieszył się ze wszelkiego dobra, które PAN uczynił Izraelowi, że wybawił go z ręki Egipcjan.
5.CYLKOWI cieszył się Ithro ze wszystkiego dobrego, które wyświadczył Wiekuisty Israelowi, gdy ocalił go z ręki Micrejczyków.
6.KRUSZYŃSKIJethro cieszył się ze wszelkiego dobra, jakie uczynił Bóg dla Izraela i że wybawił go z ręki Egipcjan.
7.MIESESJetro radował się z powodu tych wszystkich dobrodziejstw, których Wiekuisty dokonał dla Izraela, gdy ocalił go z przemocy Egipcjan,
8.TYSIĄCL.WYD5I cieszył się Jetro ze wszystkiego dobra, jakie Pan wyświadczył Izraelowi, gdy go uwolnił z rąk Egipcjan.
9.BRYTYJKAJetro cieszył się ze wszystkiego dobrego, jakie Pan wyświadczył Izraelowi, że go wyratował z ręki Egipcjan.
10.POZNAŃSKAA Jetro ucieszył się ze wszelkiego dobra, jakie Jahwe wyświadczył Izraelowi, i że wybawił go z ręki Egipcjan.
11.WARSZ.PRASKAJetro radował się bardzo, słysząc o dobrodziejstwach, jakie Jahwe wyświadczał Izraelitom, kiedy ich wybawiał z rąk Egipcjan.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Ithro cieszył się ze wszystkiego dobrego, które WIEKUISTY wyświadczył Israelowi, gdy ocalił go z ręki Micrejczyków.
13.EIB.BIBLIA.2016Jetro cieszył się każdym dowodem dobroci PANA względem Izraela, tym, że wyratował go On z mocy Egipcjan.