« Psal 105:45 Księga Psalmów 106:1 Psal 106:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(105:1) Chwalcie Gospodna, eże dobry, bo na wieki miłosierdzie jego.
2.PS.PUŁAWSKI(105:1) Chwalcie Boga, bo dobry, bo na wieki miłosierdzie jego.
3.WUJEK.1923Alleluja. Wyznawajcie Panu; boć dobry, na wieki miłosierdzie jego.
4.GDAŃSKA.1881Halleluja. Wysławiajcie Pana; albowiem dobry, albowiem na wieki miłosierdzie jego.
5.GDAŃSKA.2017Alleluja. Wysławiajcie PANA, bo jest dobry, bo jego miłosierdzie trwa na wieki.
6.PS.BYCZ.1854Halelu-Ja (Chwalcie-Pana). Składajcie-dzięki Panu, bo dobry; bo, na-wieki trwałą, dobroć-Jego.
7.GÖTZE.1937ALLELUJA. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem dobroć Jego trwa wiecznie.
8.CYLKOWHalleluja. Dziękujcie Bogu, bo dobrym jest, bo na wieki łaska Jego.
9.KRUSZYŃSKIAlleluja! Wysławiajcie Pana, albowiem dobry, albowiem na wieki miłosierdzie Jego.
10.ASZKENAZY Hallelujah! Hołd złóżcie Jehowie, boć dobry, gdyż łaska Jego na wieki!
11.SZERUDAAlleluja. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jega trwa na wieki!
12.TYSIĄCL.WYD1(105:1) Alleluja. Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego miłosierdzie.
13.TYSIĄCL.WYD5Alleluja. Chwalcie Pana, bo jest dobry, bo Jego łaska na wieki.
14.BRYTYJKAAlleluja. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem łaska jego trwa na wieki!
15.POZNAŃSKAAlleluja. Dziękujcie Jahwe, albowiem jest dobry, bo na wieki łaskawość Jego.
16.WARSZ.PRASKAAlleluja! Dziękujcie Panu, bo dobry, bo wieczne jest miłosierdzie Jego.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.HALLELUJA! Dziękujcie WIEKUISTEMU, bo jest dobrym, bowiem na wieki Jego łaska.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITAlleluja. Wysławiajcie PANA, ponieważ jest dobry, Tak, Jego łaska trwa na wieki!
19.TOR.PRZ.Chwalcie Jh[wh]. Wysławiajcie Jhwh, albowiem jest dobry, albowiem miłosierdzie Jego trwa na wieki!