« Psal 106:11 Księga Psalmów 106:12 Psal 106:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(105:13) I wierzyli są słowom jego, i chwalili są chwałę jego.
2.PS.PUŁAWSKI(105:13) I wierzyli słowom jego, i chwalili chwałę jego.
3.WUJEK.1923I uwierzyli słowom jego: i wysławiali chwałę jego.
4.GDAŃSKA.1881A choć uwierzyli słowom jego, i wysławiali chwałę jego:
5.GDAŃSKA.2017Wtedy uwierzyli jego słowom i śpiewali na jego chwałę.
6.PS.BYCZ.1854Wtedy-wierzyli, w-słowa-Jego, śpiéwali chwałę-Onegoż.
7.GÖTZE.1937Wtedy uwierzyli słowom Jego i opiewali chwałę Jego.
8.CYLKOWI uwierzyli słowom Jego, śpiewali chwałę Jego.
9.KRUSZYŃSKIChoć uwierzyli słowom Jego i na Jego cześć śpiewali,
10.ASZKENAZY I uwierzyli słowom Jego, pieśnią opiewali Jego chwałę.
11.SZERUDAWtedy uwierzyli Słowom Jego, śpiewali pieśń na Jego chwałę.
12.TYSIĄCL.WYD1(105:12) Słowom więc Jego uwierzyli i śpiewali Jemu pochwały.
13.TYSIĄCL.WYD5Słowom więc Jego uwierzyli i Jemu śpiewali pochwały.
14.BRYTYJKAWtedy uwierzyli słowu jego, Śpiewali pieśni na jego chwałę.
15.POZNAŃSKAUwierzyli więc Jego słowom i chwałę Jego wysławiali.
16.WARSZ.PRASKAWtedy uwierzyli słowu Bożemu i śpiewali Mu pieśń dziękczynienia.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I chociaż uwierzyli Jego słowom oraz śpiewali Jego chwałę,
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy uwierzyli Jego Słowu I śpiewali na Jego chwałę.
19.TOR.PRZ.Wtedy uwierzyli Jego słowom i śpiewali na Jego chwałę.