« Psal 106:33 Księga Psalmów 106:34 Psal 106:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(105:33b) Nie rozproszyli poganow, jeż rzekł Gospodzin jim,
2.PS.PUŁAWSKI(105:33b) Nie rozproszyli poganow, jeż rzekł Bog jim,
3.WUJEK.1923Nie wygładzili poganów, o które im był Pan rzekł.
4.GDAŃSKA.1881Nadto nie wytracili onych narodów, o których im był Pan powiedział.
5.GDAŃSKA.2017Nie wytępili narodów, jak im to PAN nakazał.
6.PS.BYCZ.1854Oni, nie zniszczyli tych-ludów, jak był-zalécił Pan, onym.
7.GÖTZE.1937Nie wytracili ludów, o których im Pan był powiedział,
8.CYLKOWNie wytępili ludów, o których im powiedział Bóg.
9.KRUSZYŃSKINie zniszczyli owych narodów, które Pan im wytracić przykazał.
10.ASZKENAZY Nie wyplenili ludów, o których mówił do nich Jehowa.
11.SZERUDANie wytępili ludów, które im nakazał Pan,
12.TYSIĄCL.WYD1(105:34) Nie wytracili pogan, jak im to Pan nakazał.
13.TYSIĄCL.WYD5Nie wytracili narodów, jak im to Pan nakazał.
14.BRYTYJKANie wytępili ludówTak, jak Pan im nakazał,
15.POZNAŃSKANie wyniszczyli narodów, jak im to Jahwe nakazał,
16.WARSZ.PRASKANie wytracali też wszystkich narodów, jak im to kiedyś Pan nakazał,
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie wytępili także ludów, o których im WIEKUISTY powiedział.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNie wytępili ludów - A to nakazał im PAN -
19.TOR.PRZ.Nie wytępili narodów, jak im to Jhwh nakazał.