« Psal 106:34 Księga Psalmów 106:35 Psal 106:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(105:34a) i smieszali są sie miedzy pogany, i nawykli są działom jich,
2.PS.PUŁAWSKI(105:34a) i zmieszali sie miedzy pogany, i nawykli działom jich,
3.WUJEK.1923I pomieszali się z pogany, i nauczyli się uczynków ich:
4.GDAŃSKA.1881Ale pomięszawszy się z onemi narodami, nauczyli się spraw ich:
5.GDAŃSKA.2017Lecz zmieszali się z tymi narodami i nauczyli się ich czynów;
6.PS.BYCZ.1854Owszem,-pomieszali-się, z-narodami; i-nauczyli-się, czynności-ich;
7.GÖTZE.1937Lecz zmieszali się z narodami i nauczyli się uczynków ich.
8.CYLKOWI pomieszali się z narodami, i nauczyli się spraw ich.
9.KRUSZYŃSKIAle zmieszali się z poganami i czynów ich nauczyli się.
10.SZERUDAale zmieszali się z ludami i nauczyli się czynić tak, jak one.
11.TYSIĄCL.WYD1(105:35) Lecz się zmieszali z poganami i nauczyli się ich uczynków;
12.TYSIĄCL.WYD5Lecz się zmieszali z poganami i nauczyli się ich uczynków;
13.BRYTYJKAAle zmieszali się z poganamiI nauczyli się ich czynów.
14.POZNAŃSKAale zmieszali się z obcoplemieńcami i naśladowali ich występki.
15.WARSZ.PRASKAlecz mieszali się z poganami i uczyli się od nich złych czynów.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz pomieszali się z poganami oraz nauczyli się ich spraw.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz spowinowacali się z narodami I uczyli się postępować jak one.
18.TOR.PRZ.Lecz zmieszali się z tymi narodami i nauczyli się ich czynów;