« Psal 106:3 Księga Psalmów 106:4 Psal 106:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(105:4) Pomni nas, Gospodnie, w dobrowolstwie luda twego, nawiedzi nas we zbawieni twojem
2.PS.PUŁAWSKI(105:4) Pomni nas, Boże, w dobrowolstwie luda twego, nawiedzi nas we zbawieniu twoim
3.WUJEK.1923Wspomnij na nas, Panie, w upodobaniu ludu twego: nawiedź nas przez zbawienie twoje:
4.GDAŃSKA.1881Pamiętaj na mię, Panie! dla miłości ku ludowi swemu; nawiedźże mię zbawieniem swojem,
5.GDAŃSKA.2017Pamiętaj o mnie, PANIE, przez miłość do swego ludu; nawiedź mnie swoim zbawieniem;
6.PS.BYCZ.1854Pamiętaj-o-mnie, o-Panie! według-łaskawości Twéj, ku ludowi-Twemu; opatrz-mię zbawieniem-Twojém,
7.GÖTZE.1937Wspomnij o mnie, Panie, z łaskawością do ludu Swego; nawiedź mnie wybawieniem Swojem,
8.CYLKOWWspomnij mnie, Boże, w zmiłowaniu nad narodem Twoim, nawiedź mnie pomocą Twoją.
9.KRUSZYŃSKIPamiętaj o mnie, Panie, ze względu na łaskawość do narodu Twego, nawiedź mnie zbawieniem swojem,
10.ASZKENAZY Wspomnij mnie Jehowo, gdy zmiłujesz się Twojego ludu, opatrz mię w Twem wybawieniu.
11.SZERUDAPomnij o mnie, Panie, gwoli miłości do ludu swojego, nawiedź zbawieniem swoim,
12.TYSIĄCL.WYD1(105:4) Pamiętaj o mnie, Panie, według życzliwości dla ludu Twojego. Przyjdź mi z pomocą,
13.TYSIĄCL.WYD5Pamiętaj o nas, Panie, gdyż masz upodobanie w swym ludzie. Przyjdź nam z pomocą,
14.BRYTYJKAPomnij o mnie, Panie, przez życzliwość dla ludu swego, Nawiedź mnie zbawieniem swoim,
15.POZNAŃSKAPamiętaj o nas, Jahwe, w Twej łaskawości dla ludu Twego, nawiedź nas z Twoim zbawieniem.
16.WARSZ.PRASKAWspomnij na mnie, o Panie, przez miłość do Twego ludu, przyjdź do mnie i okaż mi swą pomoc!
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wspomnij mnie, WIEKUISTY, w zmiłowaniu nad Twym narodem; nawiedź mnie Twoim zbawieniem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWspomnij o mnie, PANIE, przez życzliwość dla swego ludu, Przybądź do mnie ze swoim zbawieniem,
19.TOR.PRZ.Pamiętaj o mnie, Jhwh, przez życzliwość do swojego ludu; nawiedź mnie swoim zbawieniem;