« Psal 106:39 Księga Psalmów 106:40 Psal 106:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(105:38) I rozgniewał sie jest rosierdzim Gospodzin na lud swoj, i om❬i❭rziała jest jej dziedzina swoja,
2.PS.PUŁAWSKI(105:38) I rozgniewał sie rosierdziem Bog na lud swoj, i zsiadł jest dziedziny swojej,
3.WUJEK.1923I rozgniewał się Pan zapalczywością przeciw ludowi swemu: i obrzydził sobie dziedzictwo swoje.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż zapaliwszy się Pan w popędliwości przeciw ludowi swemu, obrzydził sobie dziedzictwo swoje,
5.GDAŃSKA.2017Dlatego PAN zapłonął gniewem przeciw swemu ludowi, tak że obrzydził sobie swoje dziedzictwo.
6.PS.BYCZ.1854Wtedy-zapalił-się gniéw Pana, przeciw-ludowi-swemu; bo-obrzydził dziedzictwo-swojé;
7.GÖTZE.1937Wtedy rozpalił się gniew Pana przeciwko ludowi Swemu, i zbrzydził Sobie dziedzictwo Swoje.
8.CYLKOWI rozpałał gniew Boga na lud Jego, i obrzydził sobie dziedzictwo Swoje.
9.KRUSZYŃSKIPrzeto uniósł się Pan gniewem na naród swój, i obrzydził sobie dziedzictwo swe.
10.ASZKENAZY(106:39) I zapłonął gniew Jehowy na lud Jego a obrzydził Sobie dziedzictwo Swe.
11.SZERUDAPrzeto Pan zapłonął gniewem na lud swój, i miał odrazę do dziedzictwa swego.
12.TYSIĄCL.WYD1(105:40) I gniew Pana na Jego lud zapłonął, tak, iż obrzydził sobie swe dziedzictwo.
13.TYSIĄCL.WYD5Gniew Pana zapłonął przeciw Jego ludowi, tak iż poczuł wstręt do swego dziedzictwa.
14.BRYTYJKAPrzeto Pan zapłonął gniewem na lud swójI obrzydził sobie dziedzictwo swoje.
15.POZNAŃSKAZapłonął więc gniewem Jahwe przeciw swemu ludowi, obrzydził sobie już swoje dziedzictwo.
16.WARSZ.PRASKAZapłonął więc Pan gniewem przeciwko ludowi, tak że odrazę poczuł do swego dziedzictwa.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc rozpalił się gniew BOGA przeciwko Jego ludowi i obrzydził sobie Swe dziedzictwo.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego płomienny gniew PANA spadł na Jego lud, Jego dziedzictwo zaczęło budzić w Nim odrazę.
19.TOR.PRZ.I rozpalił się gniew Jhwh na Jego lud, obrzydło Mu Jego dziedzictwo.