« Psal 106:42 Księga Psalmów 106:43 Psal 106:44 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(105:40b) Często zbawiał je, (105:41) ale oni rozgarzali ji w radzie swojej i uśmierzyli są sie w lichotach swojich.
2.PS.PUŁAWSKI(105:40b) Często zbawiał je, (105:41) ale oni rozgarzali ji w radzie swojej i pokorzeni w złościach swoich.
3.WUJEK.1923Często je wybawiał; ale oni do gniewu go przywodzili radami swemi: i poniżeni byli dla nieprawości swoich.
4.GDAŃSKA.1881Częstokroć ich wybawiał; wszakże go oni wzruszali do gniewu radami swemi, zaczem poniżeni byli dla nieprawości swoich.
5.GDAŃSKA.2017Wielokrotnie ich ocalał, lecz oni rozgniewali go swymi zamysłami i zostali upokorzeni przez swoje nieprawości.
6.PS.BYCZ.1854Razy wiele, Bóg, oswobadzał-ich; ale-oni zuchwałymi-byli, w-zamiarach-swych; więc-utrapieni-byli, za-bezprawié-swojé.
7.GÖTZE.1937Częstokroć ich wybawiał; lecz oni sprzeciwiali się Jemu w zamysłach swoich, i padali wskutek nieprawości swoich.
8.CYLKOWWielekroć ich wybawiał, a oni zostawali krnąbrni w swych zamysłach, i upadli przez winy swoje.
9.KRUSZYŃSKICzęstokroć ich wybawiał, lecz oni burzyli się w radach swych i dla nieprawości swych byli poniżeni.
10.ASZKENAZY(106:42) Mnogo razy ocali je, lecz oni krnąbrni w swem postanowieniu a znędznieli w grzechu swym.
11.SZERUDACzęsto ich wybawiał, lecz oni buntowali się w zamysłach swych i upadli przez winy swoje.
12.TYSIĄCL.WYD1(105:43) Częstokroć ich uwalniał; oni zaś drażnili Go swymi zamiarami, ginęli zatem przez swe nieprawości.
13.TYSIĄCL.WYD5Wielokrotnie ich uwalniał, oni zaś sprzeciwiali się Jego planom, ginęli zatem przez swe nieprawości.
14.BRYTYJKAWiele razy ich wybawiał, Lecz oni buntowali się w zamysłach swoich I upadli przez winy swoje.
15.POZNAŃSKAPo wielekroć ich wybawiał, lecz oni knuli buntownicze zamysły i grzęźli w swoich nieprawościach.
16.WARSZ.PRASKACzęsto ich, co prawda, wyzwalał, ale wciąż odrzucali Jego rady; musieli tedy ginąć przez swe nieprawości.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wielokroć ich ratował, ale oni pozostawali krnąbrnymi w swych umysłach i marnieli przez swoje nieprawości.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWybawiał ich wiele razy, Lecz oni buntowali się w swoich planach I pogrążali w swych winach.
19.TOR.PRZ.Wiele razy ich wybawiał, lecz oni buntowali się w swoich planach i zostali upokorzeni przez swoje nieprawości.