« Psal 106:43 Księga Psalmów 106:44 Psal 106:45 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(105:42) I uźrzał, gdy mącili są sie, i usłyszał modlitwę jich,
2.PS.PUŁAWSKI(105:42) I uźrzał, gdy mąceni, i usłyszał modlitwę jich,
3.WUJEK.1923I widział, kiedy byli uciśnieni: i wysłuchał ich modlitwę.
4.GDAŃSKA.1881A wszakże wejrzał na ucisk ich, i usłyszał wołanie ich.
5.GDAŃSKA.2017A jednak wejrzał na ich ucisk i usłyszał ich wołanie.
6.PS.BYCZ.1854Wszelako-spojrzał, na-niedolę ich, za-posłyszenia-swego, wołania-ich.
7.GÖTZE.1937Ale On wejrzał na ich uciśnienie, gdy słyszał wołanie ich;
8.CYLKOWI wejrzał na niedolę ich, gdy usłyszał ich wołanie.
9.KRUSZYŃSKII ujrzał, gdy byli trapieni - usłyszał ich narzekanie.
10.ASZKENAZY(106:43) I wejrzał na ich ucisk, iż usłyszał ich pienie błagalne.
11.SZERUDAI wejrzał na niedolę ich, i wysłuchał ich wołania.
12.TYSIĄCL.WYD1(105:44) Lecz wejrzał na ich utrapienie, gdy ich modlitwy wysłuchał.
13.TYSIĄCL.WYD5Lecz wejrzał na ich utrapienie, gdy wysłuchiwał ich błagań.
14.BRYTYJKALecz wejrzał na ich niedolę I wysłuchał ich wołania.
15.POZNAŃSKAWejrzał jednak na ich utrapienie, kiedy usłyszał ich błagania.
16.WARSZ.PRASKALecz kiedy słyszał ich narzekana, znów się litował nad ich poniżeniem.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc kiedy usłyszał ich wołanie, spojrzał na ich niedolę.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITOn jednak wejrzał na ich niedolę I wysłuchał ich wołania o pomoc.
19.TOR.PRZ.Lecz wejrzał na ich ucisk, gdy usłyszał ich błaganie.