« Psal 106:45 Księga Psalmów 106:46 Psal 106:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(105:44) i dał je w miłosierdzia przed obliczym wszech, jiż są je jęli.
2.PS.PUŁAWSKI(105:44) i dał je w miłosierdzia przed obliczym wszech, coż je jęli.
3.WUJEK.1923I dał je na miłosierdzie przed oczyma wszystkich, którzy je byli poimali.
4.GDAŃSKA.1881Tak, że im zjednał miłosierdzie przed oczyma wszystkich, którzy ich byli pojmali.
5.GDAŃSKA.2017Wzbudził też litość dla nich u wszystkich, którzy ich uprowadzili w niewolę.
6.PS.BYCZ.1854Tudzież-uczynił-ich, jako-politowania-godnych, przed wszystkiemi, w-niewolę-biorącymi-ich.
7.GÖTZE.1937I dał im dostąpić zmiłowania przed wszystkimi, którzy zabrali ich byli do niewoli.
8.CYLKOWI zjednał im miłosierdzie u wszystkich ich panów.
9.KRUSZYŃSKII udzielił im miłosierdzia przed oczyma wszystkich, którzy ich pojmali.
10.ASZKENAZY(106:45) I podał je ku zmiłowaniu przed obliczem wszystkich, którzy je pojmali.
11.SZERUDAI wzbudził dla nich miłosierdzie u wszystkich, którzy ich uprowadzili w niewolę.
12.TYSIĄCL.WYD1(105:46) I wzbudził dla nich litość u wszystkich, co ich wzięli w niewolę.
13.TYSIĄCL.WYD5I wzbudził dla nich litość u wszystkich, co ich uprowadzili w niewolę.
14.BRYTYJKAWzbudził dla nich miłosierdzieU wszystkich, którzy ich uprowadzili w niewolę.
15.POZNAŃSKASprawił, że znaleźli miłosierdzie u tych wszystkich, którzy ich w niewolę pojmali.
16.WARSZ.PRASKAI sprawił, że ci się litowali nad nimi, którzy mieli ich w swojej niewoli.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem zjednał im miłosierdzie u wszystkich ich panów.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWzbudził miłosierdzie dla nich U wszystkich, którzy ich zniewolili.
19.TOR.PRZ.I sprawiał, że mieli litość dla nich, wszyscy, którzy uprowadzili ich w niewolę.