« Psal 106:46 Księga Psalmów 106:47 Psal 106:48 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(105:45) Zbawiony uczyń nas, Gospodnie Boże nasz, i zbierzy nas z pogan, (105:46) bychom chwalili {albo spowiedali ❬sie❭} imieniu świętemu twemu i radowalibychom sie w sławie twojej.
2.PS.PUŁAWSKI(105:45) Zbawiony uczyń nas, Gospodnie Boże nasz, i zbierzy nas z pogan, (105:46) bychom chwalili imię święte twoje a bychom sie radowali w sławie twojej.
3.WUJEK.1923Wybawże nas, Panie, Boże nasz, a zgromadź nas z narodów, abyśmy wyznawali imieniowi twemu świętemu: a chlubili się w chwale twojéj.
4.GDAŃSKA.1881Wybawże nas, Panie, Boże nasz! a zgromadź nas z tych pogan, abyśmy wysławiali imię świętobliwości twojej, a chlubili się w chwale twojej.
5.GDAŃSKA.2017Wybaw nas, PANIE, nasz Boże, i zgromadź nas spośród pogan, abyśmy wysławiali twoje święte imię i chlubili się twoją chwałą.
6.PS.BYCZ.1854Oswobódź-nas, o-Panie, Boże-nasz! i-zgrómadź-nas, z tych-narodów, dla-dziękczynień Imieniu Swiętości-Twéj, dla-pokładania-chluby w-chwale-Twojéj.
7.GÖTZE.1937Wybaw nas, Panie, Boże nasz, a zgromadź nas z narodów, abyśmy uwielbiali święte imię Twoje, a chlubili się chwałą Twoją!
8.CYLKOWWspomóż nas o Boże, Panie nasz, i zgromadź nas z pośród ludów, byśmy wysławiali imię Twoje święte, i chlubili się chwałą Twoją.
9.KRUSZYŃSKIZbaw nas, Panie, Boże nasz! i zgromadź nas z pośród tych pogan, abyśmy wychwalali imię Twoje święte i chlubili się w chwale Twojej.
10.ASZKENAZY(106:46) Wybaw nas, Jehowo, Boże nasz i zgromadź nas z pośród narodów, abyśmy hołd złożyli imieniu świętości Twojej, abyśmy się chlubili Twą chwałą.
11.SZERUDAZbaw nas, Panie, Boże nasz, i zgromadź nas spośród ludów, abyśmy dziękowali Twemu imieniu świętemu i chlubili się uwielbianiem Ciebie!
12.TYSIĄCL.WYD1(105:47) Ratuj nas, Panie, nasz Boże, zgromadź nas z krajów pogańskich, abyśmy uwielbili święte imię Twoje i dumni byli z Twej chwały.
13.TYSIĄCL.WYD5Ratuj nas, Panie, Boże nasz, zgromadź spośród narodów, abyśmy wielbili święte imię Twoje i dumni byli z Twej chwały.
14.BRYTYJKAZbaw nas, Panie, Boże nasz, I zgromadź nas spośród narodów, Abyśmy dziękowali imieniu twemu świętemu I aby naszą chlubą było uwielbianie ciebie!
15.POZNAŃSKAWybaw nas, Jahwe, nasz Boże, i zgromadź nas spośród obcych narodów, abyśmy mogli sławić święte Imię Twoje i chlubić się chwałą Twoją.
16.WARSZ.PRASKAWspomóż nas, Panie nasz i Boże, i zgromadź nas razem spośród wszystkich ludów. Pragniemy sławić Twoje święte Imię i cieszyć się Twoją chwałą.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wspomóż nas, o WIEKUISTY, nasz Boże oraz zgromadź nas spośród ludów, abyśmy wysławiali Twoje święte Imię i chlubili się w Twojej chwale.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWybaw nas, PANIE, nasz Boże, I zgromadź nas spośród narodów, Abyśmy mogli dziękować Twemu świętemu imieniu I szczycić się tym, że wielbimy Ciebie!
19.TOR.PRZ.Wybaw nas, Jhwh, nasz Boże, i zgromadź nas spośród narodów, abyśmy wysławiali Twoje święte imię i szczycili się Twoją chwałą.