« Psal 106:4 Księga Psalmów 106:5 Psal 106:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(105:5) na widzenie w dobroci wybranych twojich, na uwiesielenie w radości luda twego, by chwalon z dziedziną twoją.
2.PS.PUŁAWSKI(105:5) na widzenie w dobroc❬i❭ wybranych twoich, na uwiesielenie w radości luda twego, by chwalon z dziedziną twoją.
3.WUJEK.1923Abyśmy oglądali dobra wybranych twoich, i rozweselili się weselem ludu twego: abyś był pochwalon z dziedzictwem twojem.
4.GDAŃSKA.1881Abym używał dobrego z wybranymi twoimi, a weselił się w radości narodu twego, i chlubił się wespół z dziedzictwem twojem.
5.GDAŃSKA.2017Abym widział szczęście twoich wybranych, cieszył się radością twego narodu i chlubił się razem z twoim dziedzictwem.
6.PS.BYCZ.1854DIa-oglądania, w-szczęściu, wybranych-Twoich, dla-ucieszenia-się z-radością ludu-Twojego, dla-pochlubienia-się, z dziedzictwem-Twojém.
7.GÖTZE.1937Abym oglądał powodzenie wybranych Twoich, radował się z radości narodu Twego, a chlubił się wraz z dziedzictwem Twojem.
8.CYLKOWBym oglądał szczęście wybranych Twoich, bym się radował radością ludu Twojego; chlubił się wraz z dziedzictwem Twojém.
9.KRUSZYŃSKIabym oglądał szczęście wybranych Twych, abym się radował weselem ludu Twego - chlubił się wraz z Twojem dziedzictwem.
10.ASZKENAZY Abym się napatrzył szczęśliwości Twych wybrańców, abym się radował weselem Twego narodu, bym się wsławił wraz z dziedzictwem Twem.
11.SZERUDAbym mógł oglądać szczęście wybrańców Twoich, radować się radością ludu Twego, chlubić się wespół z dziedzictwem Twoim!
12.TYSIĄCL.WYD1(105:5) abym się cieszył szczęściem Twych wybranych, radował się radością Twojego ludu, chlubił się razem z Twoim dziedzictwem.
13.TYSIĄCL.WYD5abyśmy ujrzeli szczęście Twych wybranych, radowali się radością Twojego ludu, chlubili się razem z Twoim dziedzictwem.
14.BRYTYJKABym mógł oglądać szczęście wybrańców twoich, Radować się radością ludu twego, Chlubić się razem z dziedzictwem twoim!
15.POZNAŃSKABym mógł się radować szczęściem Twych wybranych i miał udział w radości Twego ludu, bym się chlubił wraz z Twoim dziedzictwem.
16.WARSZ.PRASKAPozwól mi patrzeć na szczęście wybrańca, cieszyć się radością Twojego ludu i chlubić się razem z dziedzictwem Twoim.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bym oglądał szczęście Twych wybranych, cieszył się radością Twego ludu; chlubił się wraz z Twoim dziedzictwem.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITAbym oglądał powodzenie Twoich wybranych, Radował się radością Twojego narodu I miał udział w chlubie Twojego dziedzictwa!
19.TOR.PRZ.Abym widział szczęście Twoich wybranych, radował się radością Twojego narodu i chlubił się razem z Twoim dziedzictwem.