« Psal 106:5 Księga Psalmów 106:6 Psal 106:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(105:6) Zgrzeszyli jesmy i s otcsy naszymi, po krzywdziesmy uczynili, lichotę jesmy strojili.
2.PS.PUŁAWSKI(105:6) Zgrzeszylismy i z ojcy naszymi, po krzywdzie jesmy czynili, złości jesmy stroili.
3.WUJEK.1923Zgrzeszyliśmyć z ojcy naszymi: niesprawiedliwieśmy czynili, nieprawość popełnili.
4.GDAŃSKA.1881Zgrzeszyliśmy z ojcami swymi; niesprawiedliwieśmy czynili, i nieprawość popełniali.
5.GDAŃSKA.2017Zgrzeszyliśmy wraz z naszymi ojcami, popełniliśmy nieprawość i postąpiliśmy niegodziwie.
6.PS.BYCZ.1854Zgrzeszyliśmy, równie-jak ojcowie-nasi niegodziwie-robiliśmy, nieuczciwie-postąpiliśmy.
7.GÖTZE.1937Zgrzeszyliśmy wraz z ojcami swymi, przewrotnie postępowaliśmy i nieprawość popełnialiśmy.
8.CYLKOWZgrzeszyliśmy jak i ojcowie nasi, zawinili, złoczynili.
9.KRUSZYŃSKIZgrzeszyliśmy wraz z ojcami naszymi, - zawiniliśmy - czyniliśmy przewrotnie!
10.ASZKENAZY Grzeszyliśmy wraz z ojcami naszymi, znieprawiliśmy się i poczynaliśmy sobie niegodziwie.
11.SZERUDAZgrzeszyliśmy jak ojcowe nasi, zawiniliśmy, przewrotnie postępowaliśmy.
12.TYSIĄCL.WYD1(105:6) Zgrzeszyliśmy, jak nasi ojcowie, popełniliśmy nieprawość, żyliśmy niezbożnie.
13.TYSIĄCL.WYD5Zgrzeszyliśmy jak nasi przodkowie, popełniliśmy nieprawość, żyliśmy występnie.
14.BRYTYJKAZgrzeszyliśmy jak ojcowie nasi, Zawiniliśmy, postąpiliśmy bezbożnie.
15.POZNAŃSKAMyśmy zgrzeszyli i ojcowie nasi, popełniliśmy nieprawość i zbrodnie.
16.WARSZ.PRASKAGrzeszyliśmy razem z naszymi ojcami, czyniliśmy nieprawość i byliśmy bezbożni.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zgrzeszyliśmy, jak i nasi ojcowie, czyniąc nieprawości i niesprawiedliwości.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITZgrzeszyliśmy - my i nasi ojcowie, Zawiniliśmy, postąpiliśmy bezbożnie.
19.TOR.PRZ.Zgrzeszyliśmy wraz z naszymi ojcami, postępowaliśmy przewrotnie i czyniliśmy niegodziwość.