« Psal 106:6 Księga Psalmów 106:7 Psal 106:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(105:7) Otcsowie naszy w Ejipcie nie rozumieli dziwom twojim, nie byli pamiętliwi mnożstwa miłosierdzia twego (105:8) i pobudzili {albo i wzdraźnili} są zstąpając w morze, Morze Czyrzwione.
2.PS.PUŁAWSKI(105:7) Ojcowie naszy w Ejipcie nie rozumi❬e❭li dziwom twoim, nie byli pamiętliwi mnostwa miłosierdzia twego (105:8) i pobudzili wstąpając w morze, Morze Czyrwione.
3.WUJEK.1923Ojcowie nasi w Egipcie nie zrozumieli dziwów twoich: nie pamiętali na wielkość miłosierdzia twego: i draźnili, gdy wstępowali w morze, w morze Czerwone.
4.GDAŃSKA.1881Ojcowie nasi w Egipcie nie zrozumieli cudów twoich, ani pamiętali na wielkość miłosierdzia twego; ale odpornymi byli przy morzu Czerwonem.
5.GDAŃSKA.2017Nasi ojcowie w Egipcie nie zrozumieli twoich cudów, nie pamiętali wielkości twego miłosierdzia, lecz buntowali się nad Morzem Czerwonym.
6.PS.BYCZ.1854Ojcowie-nasi, w-Egipcie, nie mieli-względu na cuda-Twe, nie pamiętali mnogości dobrodziejstw-Twoich; więc-się-buntowali nad morzém, nad-morzém czerwoném.
7.GÖTZE.1937Ojcowie nasi w Egipcie nie zważali na cuda Twoje, nie pamiętali o mnóstwie dobrotliwości Twoich, i byli odpornymi przy morzu, przy morzu Czerwonem.
8.CYLKOWOjcowie nasi w Micraim nie baczyli na cuda Twoje, nie pamiętali mnóstwa łask Twoich, i oporni byli nad morzem, nad morzem Czerwoném.
9.KRUSZYŃSKINasi ojcowie w Egipcie nie zrozumieli cudów Twoich, nie pamiętali na wielkość miłosierdzia Twego, ale buntowali się przy morzu - przy morzu Czerwonem.
10.ASZKENAZY Ojcowie nasi w Mizraimie nie zrozumieli Twych cudów, nie pamiętali mnogości Twoich łask i krnąbrni byli - z powodu morza - nad Morzem Czerwonem.
11.SZERUDAOjcowie nasi nie zważali na cuda Twoje w Egipcie, nie pamiętali o wielkiej łasce Twojej i buntowali się nad Morzem Czerwonym.
12.TYSIĄCL.WYD1(105:7) Ojcowie nasi w Egipcie na cuda Twe nie zważali, nie pamiętali ogromu łask Twoich, lecz zbuntowali się przeciw Najwyższemu nad Morzem Czerwonym.
13.TYSIĄCL.WYD5Ojcowie nasi w Egipcie nie pojęli Twych cudów, nie pamiętali ogromu łask Twoich, lecz zbuntowali się przeciw Najwyższemu nad Morzem Czerwonym.
14.BRYTYJKAOjcowie nasi nie zważali na cuda twoje w Egipcie, Nie pamiętali wielkiej łaski twojej I buntowali się nad Morzem Czerwonym.
15.POZNAŃSKANasi ojcowie w Egipcie nie zważali na Twoje cuda, nie pamiętali o Twej wielkiej dobroci, zbuntowali się przeciw Najwyższemu nad Morzem Sitowia.
16.WARSZ.PRASKAOjcowie w Egipcie nie rozumieli Twych znaków, nie pamiętali o Twej przeogromnej dobroci i bunt podnosili nad Morzem Czerwonym przeciwko Najwyższemu.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nasi przodkowie w Micraim nie zważali na Twoje cuda, nie pamiętali mnóstwa Twych łask, i byli oporni nad morzem, nad owym morzem Czerwonym.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITNasi ojcowie w Egipcie nie zwracali uwagi na Twoje cuda, Nie pamiętali o Twojej wielkiej łasce, Buntowali się też nad morzem - Morzem Czerwonym.
19.TOR.PRZ.Nasi ojcowie w Egipcie nie zrozumieli Twoich cudów, nie pamiętali ogromu Twoich łask, lecz buntowali się nad morzem – Morzem Czerwonym.