« Psal 106:8 Księga Psalmów 106:9 Psal 106:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(105:10) I ukarał Morze Czyrwione, i wyschło jest, i wywiodł je w głębokościoch jako na puszczy.
2.PS.PUŁAWSKI(105:10) I ukarał Morze Czyrwione, i wyschło jest, i wywiodł je w głębokości jako na puszczy.
3.WUJEK.1923I sfukał morze Czerwone i wyschnęło: i przewiódł je przez głębokości jako przez puszczą.
4.GDAŃSKA.1881Bo zgromił morze Czerwone, i wyschło, a przewiódł ich przez przepaści, jako przez puszczę.
5.GDAŃSKA.2017Zgromił Morze Czerwone i wyschło; i przeprowadził ich przez głębiny jak przez pustynię.
6.PS.BYCZ.1854Bo-zgrómił morzé czerwoné, i-wyschło; zatém-przeprowadził-ich, przez-przepaści, jak-przez-pustynię.
7.GÖTZE.1937I zgromił morze Czerwone, i wyschło; a dozwolił im przejść przez głębiny jak przez pustynię.
8.CYLKOWI zgromił morze Czerwone aż wyschło, i przeprowadził ich przez głębiny jak przez pustynię.
9.KRUSZYŃSKIOto zgromił morze Czerwone i wyschło, i przeprowadził ich przez przepaście jako przez puszczę.
10.ASZKENAZY Ofuknął Morze Czerwone i wyschło a poprowadził je przepaściami, niby pustynia.
11.SZERUDAI zgromił Morze Czerwone tak, że wyschło, i przeprowadził ich przez głębiny jak przez pustynię.
12.TYSIĄCL.WYD1(105:9) Zgromił Morze Czerwone i wyschło, i przez fale ich powiódł jakby przez pustynię.
13.TYSIĄCL.WYD5Zgromił Morze Czerwone i wyschło, i poprowadził ich przez fale jakby przez pustynię.
14.BRYTYJKAZgromił Morze Czerwone, tak że wyschło, I przeprowadził ich przez głębiny jak przez pustynię.
15.POZNAŃSKAZagroził Morzu Sitowia i stało się suche, przeprowadził ich przez odmęty jakby przez pustynię.
16.WARSZ.PRASKAWydał morzu rozkaz i stało się suche, i przeprowadził ich przez fale jak po zwykłym stepie.
17.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem zgromił morze Czerwone, aż wyschło, i przeprowadził ich przez głębiny jak przez pustynię.
18.EIB.BIBLIA.2016.LITWydał rozkaz Morzu Czerwonemu - i wyschło! Przeprowadził ich przez głębiny niczym przez pustynię.
19.TOR.PRZ.Zgromił Morze Czerwone i wyschło; i przeprowadził ich przez głębiny jak przez pustynię.