« Mar 5:18 Ewangelia Marka 5:19 Mar 5:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz Jezus nieprzypuścił go, ale mu rzekł: Idź do domu twego, do swych, a oznajmi im jako wielkie rzeczy tobie Pan uczynił i jako się zlitował nad tobą.
2.WUJEK.1923I nie przypuścił go, ale mu rzekł: Idź do domu twojego do swych, a oznajmij im, jakoć wielkie rzeczy Pan uczynił i zlitował się nad tobą.
3.RAKOW.NTLecz Jezus nie dopuścił mu, ale mówi mu: Idź do domu twego do swych, a opowiedz im jakoć wielkie rzeczy Pan uczynił, a iż się nad tobą zmiłował.
4.GDAŃSKA.1881Lecz mu Jezus nie dopuścił, ale mu rzekł: Idź do domu swego, do swoich, a oznajmij im, jakoć wielkie rzeczy Pan uczynił, a jako się nad tobą zmiłował.
5.GDAŃSKA.2017Lecz Jezus mu nie pozwolił, ale powiedział: Idź do domu, do swoich, i opowiedz im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował.
6.SZCZEPAŃSKIOn wszakże nie przyjął go, ale mu rzekł: Wracaj do domu swego, do swoich, a zwiastuj im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił, i że się nad tobą zlitował.
7.GRZYM1936Ale nie zgodził się, lecz rzekł do niego: Idź do domu swojego, do swoich i opowiedz im, jakie ci sprawy Pan uczynił, litując się nad tobą.
8.DĄBR.WUL.1973I nie przyjął go, ale mu rzekł: Idź do domu twego i do swoich, a oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą ulitował.
9.DĄBR.GR.1961Ale nie pozwolił mówiąc: Idź do domu i do swoich, a powiedz im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą ulitował.
10.TYSIĄCL.WYD5Ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego: Wracaj do domu, do swoich, i opowiedz im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą.
11.BRYTYJKALecz On nie zezwolił mu, ale mu rzekł: Idź do domu swego, do swoich, i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował.
12.POZNAŃSKA(Jezus) nie zgodził się jednak, lecz mówił doń: - Idź do swojego domu i do swoich i opowiedz im, jak wielkich rzeczy dokonał Pan dla ciebie i jak się nad tobą zmiłował.
13.WARSZ.PRASKALecz On, nie zgodziwszy się, powiedział: Wróć do domu, do swoich, i opowiedz im wszystko, co ci Pan uczynił i jak się nad tobą ulitował.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Jezus mu nie pozwolił, lecz mu powiedział: Idź do twojego domu, do swoich, i im oznajmij, jak ci uczynił Pan, i że się zmiłował nad tobą.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus jednak nie pozwolił mu, lecz polecił: Idź do swego domu, do swoich, i opowiedz im, jak wiele Pan dla ciebie zrobił i jak okazał ci miłosierdzie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Lecz Jezus nie pozwolił mu, ale powiedział do niego: Idź do swojego domu, do swoich, i oznajmij im, jak wiele Pan dla ciebie uczynił i jak zmiłował się nad tobą.