« Mar 5:32 Ewangelia Marka 5:33 Mar 5:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A niewiasta bojąc się i drżąc, wiedząc co się jej przydało, przyszła a upadła przed nim, i powiedziała mu wszytkę prawdę.
2.WUJEK.1923A niewiasta, bojąc się i drżąc, wiedząc, co się z nią stało, przyszła i upadła przed nim, a powiedziała mu wszystkę prawdę.
3.RAKOW.NTA niewiasta bojąc się, i drżąc, wiedząc co się sstało nad nią, przyszła i upadła przed nim, i powiedziała mu wszytkę prawdę.
4.GDAŃSKA.1881Ale niewiasta ona z bojaźnią i ze drżeniem, wiedząc, co się przy niej stało, przystąpiła i upadła przed nim, a powiedziała mu wszystkę prawdę.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy kobieta ze strachem i z drżeniem, wiedząc, co się z nią stało, podeszła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę.
6.SZCZEPAŃSKINiewiasta więc - świadoma tego, co w niej zaszło - z trwogą i drżeniem zbliżyła się i upadła przed Nim, i wyznała Mu całą prawdę.
7.GRZYM1936Niewiasta zaś przerażona i drżąca, świadoma tego, co się z nią stało, rzuciła mu się do stóp i wyznała mu całą prawdę.
8.DĄBR.WUL.1973Niewiasta zaś bojąc się i drżąc, a wiedząc, co się z nią stało, zbliżyła się i upadła przed nim, i wyznała mu całą prawdę.
9.DĄBR.GR.1961Niewiasta zaś bojąc się i drżąc, a wiedząc, co się z nią stało, zbliżyła się, upadła przed nim, i wyznała mu całą prawdę.
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, padła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę.
11.BRYTYJKAWtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę.
12.POZNAŃSKAA kobieta, zalękniona i drżąca, i świadoma tego, co się z nią stało, przyszła, upadła przed Nim (na ziemię) i wyznała Mu całą prawdę.
13.WARSZ.PRASKAWówczas kobieta owa, drżąc z przerażenia – bo wiedziała przecież, co się z nią stało – podeszła do Niego, upadła na ziemię i wyznała Mu całą prawdę.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś niewiasta przestraszona i drżąca, wiedząc co się dla niej stało, przyszła, upadła przed nim oraz powiedziała mu całą prawdę.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy kobieta, przestraszona i drżąca, świadoma, co się z nią stało, podeszła, padła Mu do stóp i opowiedziała całą prawdę.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ale kobieta z bojaźnią i z drżeniem, wiedząc, co się z nią stało, przyszła i upadła przed Nim, i powiedziała Mu całą prawdę.