« Mar 5:33 Ewangelia Marka 5:34 Mar 5:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A on rzekł jej: Córko wiara twoja wybawiła cię, idź w pokoju, a bądź zdrowa od bicza twego.
2.WUJEK.1923A on jéj rzekł: Córko! wiara twoja uzdrowiła cię, idźże w pokoju, a bądź zdrowa od choroby twojéj.
3.RAKOW.NTA on rzekł jej: Córko! wiara twoja zachowała cię; idź w pokoju, a bądź zdrowa od bicza swego.
4.GDAŃSKA.1881Zatem jej on rzekł: Córko! wiara twoja ciebie uzdrowiła, idźże w pokoju, a bądź zdrowa od choroby twojej.
5.GDAŃSKA.2017A on powiedział do niej: Córko, twoja wiara cię uzdrowiła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swojej choroby.
6.SZCZEPAŃSKIOn zaś rzekł do niej: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię; idź w pokoju, i pozostań uzdrowiona z niemocy twej!
7.GRZYM1936A on jej rzekł: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię: idź w pokoju i bądź zdrowa od choroby twojej.
8.DĄBR.WUL.1973A on rzekł jej: Córko! Wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona od choroby swej.
9.DĄBR.GR.1961A on rzekł jej: Córko! Wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona od choroby swej.
10.TYSIĄCL.WYD5On zaś rzekł do niej: Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości.
11.BRYTYJKAA On jej rzekł: Córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej.
12.POZNAŃSKAOn zaś powiedział do niej: - Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od twojej dolegliwości.
13.WARSZ.PRASKAA On rzekł do niej: Córko, uzdrowiła cię twoja wiara. Idź w pokoju i pozostań już wolna od twoich cierpień.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś on jej rzekł: Córko, twoja wiara cię uratowała; odejdź ku pokojowi i bądź nie uszkodzona od twej plagi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOn zaś skierował do niej słowa: Córko, twoja wiara ocaliła cię. Idź w pokoju i bądź wolna od swojej udręki.
16.TOR.NOWE.PRZ.A On jej powiedział: Córko! Wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swojej choroby.