« Mar 5:34 Ewangelia Marka 5:35 Mar 5:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy jeszcze domawiał, przyszli od Arcyszkolnika, mówiąc, iż córka twoja umarła, co więcej gabasz uczyciela?
2.WUJEK.1923A gdy on jeszcze mówił, przyszli od Arcybóżnika, mówiąc: Iż córka twoja umarła, czemuż jeszcze trudzić Nauczyciela?
3.RAKOW.NTGdy jeszcze on mówił, przychodzą od Przedniejszego ze zgromadzenia, mówiąc: Iż córka twoja umarła; cóż jeszcze trudzisz Nauczyciela?
4.GDAŃSKA.1881A gdy on jeszcze mówił, przyszli słudzy od przełożonego bóżnicy, mówiąc: Córka twoja umarła, czemuż jeszcze trudzisz nauczyciela?
5.GDAŃSKA.2017A gdy jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i powiedzieli: Twoja córka umarła. Czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?
6.SZCZEPAŃSKIPodczas gdy On jeszcze mówi, przychodzą od zwierzchnika bóżnicy z oznajmieniem: Córka twoja umarła! na co jeszcze trudzisz Mistrza?
7.GRZYM1936Gdy on jeszcze to mówił przyszli ludzie do przełożonego bóżnicy i mówią mu: Córka twoja umarła: pocóż trudzisz jeszcze mistrza?
8.DĄBR.WUL.1973Podczas gdy on jeszcze mówił, przybyli od zwierzchnika synagogi mówiąc: Córka twoja umarła. Czemuż jeszcze trudzisz Nauczyciela?
9.DĄBR.GR.1961Podczas gdy on jeszcze mówił, oto przybywają od zwierzchnika synagogi mówiąc: Córka twoja umarła. Czemuż jeszcze trudzisz Nauczyciela?
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?
11.BRYTYJKAA gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli: Córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?
12.POZNAŃSKAKiedy jeszcze mówił, przychodzą (wysłannicy) z domu przełożonego synagogi, mówiąc: - Twoja córka umarła, po cóż jeszcze trudzisz Nauczyciela.
13.WARSZ.PRASKAGdy jeszcze to mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi oznajmiając: Umarła twoja córka; po co jeszcze trudzisz Nauczyciela?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy on jeszcze mówił, przychodzą od przełożonego bóżnicy, mówiąc: Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITLedwie dokończył to zdanie, a już przybyli ludzie od przełożonego synagogi. Twoja córka umarła - donieśli - nie trudź już Nauczyciela.
16.TOR.NOWE.PRZ.Gdy On jeszcze to mówił, przyszli słudzy przełożonego synagogi, mówiąc: Córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela?