« Mar 5:3 Ewangelia Marka 5:4 Mar 5:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto iż często był wiązan łańcuchy i pęty, ale się na niem łańcuchy rwały, a pęta targały, i niemógł go żaden okrocić.
2.WUJEK.1923Przeto iż często będąc pętami i łańcuchami wiązany, łańcuchy rozrywał i pęta łamał, i nie mógł go żaden ukrócić.
3.RAKOW.NTPrzeto iż on często był pętami i łańcuchy wiązan i zerwane były od niego łańcuchy, i pęta pokruszone; i żaden go niemógł okrócić.
4.GDAŃSKA.1881Przeto że on często będąc pętami i łańcuchami związany, łańcuchy porwał, i pęta pokruszył; a nie mógł go nikt ukrócić.
5.GDAŃSKA.2017Często bowiem był wiązany pętami i łańcuchami, ale rwał łańcuchy i kruszył pęta, i nikt nie mógł go poskromić.
6.SZCZEPAŃSKIbo nieraz, skrępowany kajdanami i łańcuchami, rwał łańcuchy, a kajdany kruszył; toteż nikt nie zdołał go ujarzmić.
7.GRZYM1936Nieraz zakładano mu pęta i łańcuchy, ale on rozrywał pęta i łamał łańcuchy i nikt nie mógł go ukrócić,
8.DĄBR.WUL.1973gdyż często, zakuty w kajdany i łańcuchy, rwał więzy i kruszył kajdany: a nikt go nie mógł ujarzmić.
9.DĄBR.GR.1961gdyż często zakuty w kajdany i łańcuchy, rwał więzy i kruszył kajdany; a nikt go nie mógł ujarzmić.
10.TYSIĄCL.WYD5Często bowiem nakładano mu pęta i łańcuchy; ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał, i nikt nie zdołał go poskromić.
11.BRYTYJKAGdyż często, związany pętami i łańcuchami, zrywał łańcuchy i kruszył pęta, i nikt nie mógł go poskromić.
12.POZNAŃSKAbo często nakładano mu pęta i łańcuchy, a on zrywał łańcuchy i kruszył pęta, i nikt nie miał tyle siły, aby go poskromić.
13.WARSZ.PRASKACzęsto krępowano go sznurami i łańcuchami, lecz on rwał łańcuchy, zrzucał z siebie pęta i nikt nie potrafił go obezwładnić.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.gdyż on często będąc związany pętami i łańcuchami porwał łańcuchy i skruszył pęta, zatem nikt go nie mógł ujarzmić.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNiejednokrotnie bowiem rozrywał łańcuchy i okowy, w które go zakuwano, i nikt nie miał siły go ujarzmić.
16.TOR.NOWE.PRZ.Gdyż będąc wielokrotnie zakuty w dyby i związany łańcuchami, zrywał te łańcuchy i kruszył dyby; i nikt nie miał siły go ujarzmić.