« Mar 5:39 Ewangelia Marka 5:40 Mar 5:41 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I śmiali się zniego, a on wszytki wygnawszy wziął ojca i matkę dzieweczki, i ony którzy przyniem (byli,) i wszedł tam gdzie dzieweczka leżała.
2.WUJEK.1923I śmiali się z niego. A on wygnawszy wszystkich, wziął ojca i matkę dzieweczki, i którzy z nim byli, i wszedł, gdzie dzieweczka leżała.
3.RAKOW.NTI śmiali się z niego, a on wyrzuciwszy wszytki, bierze Ojca onej dzieweczki i matkę, i ony którzy przy nim byli, i wchodzi tam, gdzie dzieweczka leżała.
4.GDAŃSKA.1881I naśmiewali się z niego. Ale on wygnawszy wszystkie, wziął z sobą ojca i matkę dzieweczki, i te, którzy przy nim byli, i wszedł tam, gdzie dzieweczka leżała.
5.GDAŃSKA.2017I naśmiewali się z niego. Ale on wyrzucił wszystkich, wziął ze sobą ojca i matkę dziewczynki oraz tych, którzy przy nim byli, i wszedł tam, gdzie leżała dziewczynka.
6.SZCZEPAŃSKII wyśmiewano się z Niego. On jednak, usunąwszy wszystkich, zabiera z Sobą ojca i matkę dzieweczki i uczniów swych, i udaje się, gdzie leżało dziewczę.
7.GRZYM1936I śmiali się z niego. A on wyrzuciwszy wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziewczęcia i tych, co z nim byli i wszedł, gdzie dziewczę leżało.
8.DĄBR.WUL.1973I śmiali się z niego. On zaś usunąwszy wszystkich bierze ojca i matkę dzieweczki i tych, którzy z nim byli, i wchodzi tam, gdzie leżała dzieweczka.
9.DĄBR.GR.1961I śmiali się z niego. On zaś, usunąwszy wszystkich, bierze ojca dzieweczki i matkę oraz tych, którzy z nim byli i wchodzi tam, gdzie była dzieweczka.
10.TYSIĄCL.WYD5I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął ze sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało.
11.BRYTYJKAI wyśmiali go. Ale On, usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie leżało dziecię.
12.POZNAŃSKAI wyśmiewali się z Niego. On zaś, wyrzuciwszy wszystkich, bierze ojca i matkę dziecka, i tych. którzy z Nim byli, i wchodzi tam, gdzie leżało dziecko.
13.WARSZ.PRASKAA oni śmiali się z Niego [nie dowierzając]. Lecz On usunął wszystkich z domu i wziąwszy ze sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz swych towarzyszy, wszedł tam, gdzie leżało dziecko.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc naśmiewali się z niego. Ale usunął wszystkich, wziął ojca, matkę dziewczynki oraz tych, co przyszli razem z nim, i wchodzi tam, gdzie było dziecko.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNa te słowa zaczęli się z Niego wyśmiewać. On jednak usunął wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie leżała dziewczynka.
16.TOR.NOWE.PRZ.I wyśmiewali się z Niego. A On usunął wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecka i tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie było leżące dziecko.