« Mar 5:41 Ewangelia Marka 5:42 Mar 5:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wnet wstała panienka, i chodziła, bo była lat dwunaście, i zdumieli się zdumieniem wielkim.
2.WUJEK.1923I natychmiast panienka wstała i chodziła, a była we dwunaście leciech, i zdumieli się zdumieniem wielkiem.
3.RAKOW.NTI wnet wstała Panienka, i chodziła; była bowiem we dwunaście leciech; i zapamiętywali się zapamiętywaniem wielkim.
4.GDAŃSKA.1881A zaraz dzieweczka wstała, i chodziła; albowiem była w dwunastym roku. I zdumieli się zdumieniem wielkiem.
5.GDAŃSKA.2017I natychmiast dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I ogarnęło ich wielkie zdumienie.
6.SZCZEPAŃSKIA dziewczę natychmiast wstało i chodziło, bo miało lat dwanaście. A oni <w tejże chwili> osłupieli z wielkiego podziwu.
7.GRZYM1936I dziewczę odrazu wstało i chodziło, a była w dwunastu latach. I wszyscy zdumieli się niezmiernie.
8.DĄBR.WUL.1973I natychmiast wstała dzieweczka, i chodziła: miała zaś lat dwanaście. I zdumiewali się wszyscy podziwem wielkim.
9.DĄBR.GR.1961I natychmiast wstała dzieweczka i chodziła; a miała lat dwanaście. I zdumiewali się wszyscy w wielkim podziwie.
10.TYSIĄCL.WYD5Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia.
11.BRYTYJKAI zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt.
12.POZNAŃSKAI zaraz dziewczynka wstała i chodziła, a miała dwanaście lat. I osłupieli z wielkiego zdumienia.
13.WARSZ.PRASKAI natychmiast wstała dziewczyna i zaczęła chodzić. A miała już dwanaście lat. I ogarnęło wszystkich wielkie zdumienie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc dzieweczka zaraz się podniosła i chodziła, gdyż miała dwanaście lat. Zatem zdumiewali się w wielkim uniesieniu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITI dziewczynka natychmiast wstała. Zaczęła chodzić, miała bowiem dwanaście lat. Oni natomiast wprost oniemieli w ogromnym zachwycie.
16.TOR.NOWE.PRZ.I zaraz dziewczynka powstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I zdumieli się w wielkim zachwycie.