« Iza 32:20 Księga Izajasza 33:1 Iza 33:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Biada, który łupisz, aza i sam złupion nie będziesz? i który gardzisz, aza i sam wzgardzony nie będziesz? gdy dokonasz łupienia, złupion będziesz: gdy spracowawszy się przestaniesz gardzić, wzgardzon będziesz.
2.GDAŃSKA.1881Biada tobie, który łupisz, chociażeś sam nie złupiony, i który zdradzasz, chociażeś sam nie był zdradzony! Gdy łupić przestaniesz, będziesz też złupiony; gdy zdradzać przestaniesz, będą cię też zdradzać.
3.GDAŃSKA.2017Biada tobie, który łupisz, chociaż sam nie byłeś złupiony, i który zdradzasz, chociaż sam nie byłeś zdradzony! Gdy przestaniesz łupić, też zostaniesz złupiony; gdy przestaniesz zdradzać, też będą cię zdradzać.
4.CYLKOWBiada grabieżco, którego jeszcze nie ograbiono, zdrajco, którego jeszcze nie zdradzono! Gdy dokonasz, grabieżco, będziesz i ty ograbiony, gdy przestaniesz zdradzać, będziesz i ty zdradzony.
5.TYSIĄCL.WYD5Biada ci, łupieżco, tyś sam nie złupiony i tobie, grabieżco, którego nie ograbiono! Kiedy skończysz łupić, wtedy ciebie złupią, gdy grabież zakończysz, ograbią też ciebie.
6.BRYTYJKABiada tobie, pustoszycielu, sam jeszcze nie spustoszony, i tobie, rabusiu, sam nie obrabowany! Gdy przestaniesz pustoszyć, będziesz spustoszony; gdy skończysz rabunek, obrabują ciebie.
7.POZNAŃSKABiada tobie, łupieżco, którego nie złupiono! Tobie, grabieżco, którego nie ograbiono! Gdy będziesz kończył łupiestwo, sam padniesz [jego] łupem! Gdy będziesz kończył grabież, sam grabieży ulegniesz!
8.WARSZ.PRASKABiada ci, niszczycielu, któryś sam jeszcze nie został zniszczony, i tobie, łupieżco, któryś sam jeszcze nie został złupiony. Kiedy tylko zakończysz niszczenie innych, sam zostaniesz zniszczony; gdy zaś innych złupisz, wtedy złupią także i ciebie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biada ci grabieżco, którego jeszcze nie ograbiono; i zdrajco, którego jeszcze nie zdradzono! Kiedy dokonasz swego, grabieżco – i ty będziesz ograbiony; kiedy przestaniesz zdradzać – i ty będziesz zdradzony.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBiada ci, pustoszycielu, sam jeszcze nie spustoszony, i tobie, zdrajco, sam jeszcze nie zdradzony! Gdy przestaniesz pustoszyć, będziesz spustoszony. Gdy przestaniesz zdradzać, wtedy zdradzą ciebie.