« Iza 33:5 Księga Izajasza 33:6 Iza 33:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie wiara za czasów twoich, bogactwa zbawienia, mądrość i umiejętność, bojaźń Pana ta jest skarbem jego.
2.GDAŃSKA.1881Mądrość i umiejętność będą utwierdzeniem czasów twoich, siłą i obfitem zbawieniem twem, a bojaźń Pańska skarbem twoim.
3.GDAŃSKA.2017Mądrość i wiedza będą utwierdzeniem twych czasów, siłą i twoim obfitym zbawieniem, a bojaźń PANA to jego skarb.
4.CYLKOWI będzie rękojmią losów twoich zasób dóbr zbawiennych - mądrość i poznanie; bojaźń Wiekuistego ona skarbem jego.
5.TYSIĄCL.WYD5I zawita trwały pokój w jego czasach. Zasobem sił zbawczych - mądrość i wiedza, jego skarbem jest bojaźń Pańska.
6.BRYTYJKANadejdą dla ciebie czasy bezpieczne. Bogactwem zbawienia to mądrość i poznanie, bojaźń przed Panem to jego skarb.
7.POZNAŃSKAUdziałem [wiernego] będzie czas bezpieczny, pełnia zbawienia, mądrość, umiejętność! A jego skarbem będzie bojaźń Jahwe.
8.WARSZ.PRASKATwoje trwanie jest nienaruszone, bogactwami zaś, co ocalają – mądrość i wiedza, a Jego skarbem – jest bojaźń Pańska.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A mądrość oraz poznanie będą na stałe w Twoich czasach skarbem oraz zbawieniem; bojaźń WIEKUISTEGO – ona jest twoim skarbcem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBędzie podstawą wiary waszych czasów, bogactwem zbawienia, mądrości i poznania, a bojaźń PANA - ta będzie jego skarbem.