« 1Moj 48:20 1 Księga Mojżeszowa 48:21 1Moj 48:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi rzekł jest ku Josefowi synu swemu: „Ja już umrę rychło a Pan będzie z wami a dowiedzieć was do ziemie otcow mych.
2.WUJEK.1923I rzekł do Józepha, syna swego: Oto ja umieram, a będzie Bóg z wami, i przywróci was do ziemie ojców waszych.
3.GDAŃSKA.1881Potem rzekł Izrael do Józefa: Oto, ja umieram, a Bóg będzie z wami, i przywróci was do ziemi ojców waszych.
4.GDAŃSKA.2017Potem Izrael powiedział do Józefa: Oto ja umieram, ale Bóg będzie z wami i przywróci was do ziemi waszych ojców.
5.NEUFELD.1863I rzekł Jisrael do Josefa: otóż ja umieram, a Bóg będzie z wami i zwróci was do ziemi ojców waszych.
6.CYLKOWI rzekł Israel do Josefa: "Oto ja umieram, a będzie Bóg z wami, i przywróci was do ziemi ojców waszych...
7.KRUSZYŃSKIRzekł Izaak do Józefa: "Oto ja umieram! Bóg będzie z wami i powróci was do ziemi ojców waszych.
8.MIESESIzrael rzekł do Józefa: „Oto ja umieram, – ale Bóg będzie z wami i przywróci was do Kraju ojców waszych.
9.TYSIĄCL.WYD5A potem Izrael rzekł do Józefa: Ja niebawem umrę, ale Bóg będzie z wami i sprawi, że wrócicie do kraju waszych przodków.
10.BRYTYJKAPotem rzekł Izrael do Józefa: Oto ja umieram, lecz Bóg będzie z wami i pozwoli wam wrócić do ziemi ojców waszych.
11.POZNAŃSKAPotem Izrael rzekł do Józefa: - Ja już umrę, ale Bóg będzie z wami i wróci was do ziemi ojców.
12.WARSZ.PRASKATak więc sam Izrael wysunął Efraima przed Manassesa. Potem powiedział do Józefa: Oto ja muszę już umierać, ale Bóg będzie z wami i sprowadzi was na powrót do kraju waszych ojców.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Israel powiedział też do Josefa: Oto ja umieram, a z wami będzie Bóg oraz przywróci was do ziemi waszych przodków.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie Izrael powiedział do Józefa: Ja umieram, ale Bóg będzie z wami. On was poprowadzi z powrotem do ziemi waszych ojców.