« 1Moj 48:21 1 Księga Mojżeszowa 48:22 1Moj 49:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPDamci tobie część jedną mimo twą bracią, jąż tosmy wzięli z ręku Amorejskich pod mieczem a łęczyskiem mym”.
2.WUJEK.1923Daję tobie część jednę mimo bracią twoję, którąm wziął z ręki Amorrejczyka mieczem i łukiem moim.
3.GDAŃSKA.1881Oto, ja dawam ci część jednę mimo bracią twoję, którejm nabył z ręki Amorejczyków mieczem moim, i łukiem moim.
4.GDAŃSKA.2017Oto daję ci jedną część więcej niż twoim braciom, którą nabyłem moim mieczem i moim łukiem z ręki Amorytów.
5.NEUFELD.1863Ja zaś dałem ci oto jeden dział więcej jak braciom twoim, który zdobędę z ręki Emorejczyka mieczem swoim i łukiem swoim.
6.CYLKOWJa zaś daję ci udział jeden więcej niż braciom twoim, z tego, co zdobędę z ręki Emorejczyka mieczem moim i łukiem moim."
7.KRUSZYŃSKIA ja daję tobie więcej, aniżeli braciom twoim, o jeden dział, który mieczem moim i łukiem moim wziąłem z ręki Amorejczyka .
8.MIESESJa zaś daję tobie jeden udział ponad braci twoich, który zabrałem Emorejczykowi mieczem moim i łukiem moim”.
9.TYSIĄCL.WYD5Ja zaś daję tobie o jedną więcej niż twym braciom wyżynę, którą sam zdobyłem na Amorytach mieczem i łukiem.
10.BRYTYJKAJa zaś daję ci o jedno zbocze górskie więcej niż braciom twoim; odebrałem je z rąk Amorejczyków mieczem i łukiem swoim.
11.POZNAŃSKATobie zatem daję - przed twymi braćmi - grzbiet jednej góry, którą zdobyłem na Amorytach swoim mieczem i łukiem.
12.WARSZ.PRASKATobie daję o jedną wyżynę więcej niż twoim braciom. Daję ci to, co za pomocą mojego miecza i łuku wydarłem z rąk Amorytów.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ja ci daję jeden udział więcej niż twoim braciom, z tego co moim mieczem i moim łukiem zdobędę z ręki Emorejczyka.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITJa zaś daję ci o jedno zbocze górskie więcej niż twoim braciom. To zbocze własnym mieczem i łukiem zdobyłem na Amorytach.