« 1Moj 48:5 1 Księga Mojżeszowa 48:6 1Moj 48:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA jini, jiż to sie urodzą ❬...❭, twoji będą a jimieniem swej braciej wezwani będą w swych przebytkach”.
2.WUJEK.1923Inni zasię, które zrodzisz po tych, twoi będą: a imieniem braciéj swéj będą z wami w osiadłościach swych.
3.GDAŃSKA.1881Ale dzieci twoje, które po tych spłodzisz, twoje będą; imieniem braci swojej będą zwani w osiadłościach swych.
4.GDAŃSKA.2017Ale twoje dzieci, które spłodzisz po nich, będą twoje; będą zwane w swych posiadłościach imieniem swoich braci.
5.NEUFELD.1863Dzieci zaś twoje, które spłodziłeś po nich, twojemi być mają, imieniem braci swoich mają być nazywani w dziedzictwie ich.
6.CYLKOWDzieci wszakże, które urodzą się z ciebie, po nich, twoje będą: imieniem braci swoich nazywani będą w udziale ich.
7.KRUSZYŃSKILecz dzieci, jakie zrodzisz po nich, będą twojemi; będą nazwani imieniem braci swoich według ich posiadłości.
8.MIESESNatomiast potomstwo twoje, którebyś ty zrodził po nich, – twoimi oni będą: wedle imion braci swoich będą wymieniani w dziedzictwie swojem.
9.TYSIĄCL.WYD5To zaś potomstwo, które po nich ci się urodzi, będzie twoim. Będzie się ono nazywało od imion swych braci, [mieszkając] na swej dziedzicznej własności.
10.BRYTYJKAAle potomstwo twoje, które po nich spłodzisz, będzie należało do ciebie. Będą nazywani imieniem braci swoich w swoim dziedzictwie.
11.POZNAŃSKAJednak twoi potomkowie, których urodzisz po nich, należeć będą do ciebie. Mają być nazwani według imion swych braci, [mieszkając] w swym dziedzictwie.
12.WARSZ.PRASKANatomiast całe potomstwo, które po nich za twoją sprawą przyszło na świat, będzie należeć do ciebie. Będą się nazywać według imion ich braci, zgodnie z przypadającą im częścią ich dziedzictwa.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Natomiast dzieci, które się z ciebie po nich urodzą będą twoje; będą nazwani imieniem swoich braci w ich udziale.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITTwoim będzie potomstwo, które urodzi ci się po nich. W swoim dziedzictwie określani będą według imion swoich braci.