« 1Moj 48:6 1 Księga Mojżeszowa 48:7 1Moj 48:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle mnie jest umarła Rachel, gdyśm szedł s Mezopotanijej Syrskiej w ziemię kananejską, na tej drodze, a to było lecie albo letnego czasu, i szedł jeśm do Efratam, i pogrzebł jeśm ją podla drogi eufrateńskiej a jinym imieniem ❬...❭ Betleem”.
2.WUJEK.1923Mnie bowiem, kiedym szedł z Mezopotamii, umarła Rachel w ziemi Chananejskiéj na saméj drodze, a był czas wiosny: i wchodziłem do Ephraty, i pogrzebłem ją przy drodze Ephraty, którą inszem imieniem zowią Bethlehem.
3.GDAŃSKA.1881A gdym się wracał z Padan, umarła mi Rachel w ziemi Chananejskiej w drodze, gdym jeszcze był jakoby na milę od Efraty, i pogrzebłem ją tam przy drodze ku Efracie; a toć jest Betlehem.
4.GDAŃSKA.2017A gdy wracałem z Paddan, umarła mi Rachela w ziemi Kanaan, w drodze, gdy byłem jeszcze w niewielkiej odległości od Efraty, i pogrzebałem ją tam przy drodze do Efraty, czyli Betlejem.
5.NEUFELD.1863Ja zaś przybywszy z niwy Aram, umarła mi Rachel w kraju Kenaan, na drodze, gdy jeszcze był spory kawał drogi aż do przybycia do Efrath i pochowałem ją tam na drodze do Efrath, to jest Beth-Lechem.
6.CYLKOWJa zaś... gdy wracałem z Paddan, umarła mi Rachel w ziemi Kanaan, w drodze, gdy pozostała jeszcze przestrzeń ziemi, aby przybyć do Efraty; i pochowałem ją tam na drodze do Efraty, czyli Bet-Lechem."
7.KRUSZYŃSKIA ja, gdym wrócił z Paddan, umarła Rachela wobec mnie w ziemi Kanaan, na drodze, w pewnej odległości, nie dochodząc do Efrata; i pochowałem ją tam przy drodze do Efrata, to jest do Betlejemu".
8.MIESESA ja, gdy wracałem z Paddanu, zmarła mi Rachela w Kraju Kanaanejskim w drodze, gdy był jeszcze kawał ziemi, ażeby przybyć do Efratu, więc ją pochowałem tam, przy drodze do Efratu, to jest Betleemu [Betlechem]”.
9.TYSIĄCL.WYD5Ja bowiem, gdy wracałem z Paddan <Aram>, utraciłem Rachelę w Kanaanie, kiedy pozostawał jeszcze szmat drogi, żeby dojść do Efrata, i musiałem ją pochować tam, w drodze do Efrata, czyli Betlejem.
10.BRYTYJKAGdy wracałem z Paddanu, umarła mi w drodze Rachela w ziemi kanaanejskiej, gdy jeszcze był kawałek drogi do Efraty; i pochowałem ją tam przy drodze do Efraty, to jest do Betlejemu.
11.POZNAŃSKAJa bowiem, gdym wracał z Paddan-Aram, straciłem Rachelę w ziemi Kanaan, w drodze, w niewielkiej odległości od Efrata. Tam ją pochowałem, przy drodze do Efrata, to jest do Betlejem.
12.WARSZ.PRASKAKiedy wyruszałem z Paddan–Aram, w drodze zmarła mi, jeszcze w Kanaanie, Rachel. Byliśmy już bardzo niedaleko od Efrata. Pochowałem ją tam, przy drodze do Efrata, które nazywa się dziś Betlejem.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem umarła mi Rachela, kiedy wracałem z Paddan w ziemi Kanaan; umarła w drodze, kiedy pozostała jeszcze przestrzeń ziemi by przybyć do Efraty; więc tam ją pochowałem, na drodze do Efraty, czyli w Bet–Lechem.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITMnie bowiem, kiedy szedłem z Padan i miałem jeszcze kawałek drogi do Efraty, zaskoczyła śmierć Rachelę. Utraciłem ją w ziemi kananejskiej i musiałem pochować przy drodze do Efraty, to jest do Betlejem.