« 1Moj 48:8 1 Księga Mojżeszowa 48:9 1Moj 48:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOtpowiedział Josef: „Synowie moji są, cso mi je dał Bog na tem mieście”. I rzecze: „Przywie[cie] je ku mnie, ać je pożegnam”.
2.WUJEK.1923Odpowiedział Józeph: Synowie moi są, które mi darował Bóg na tem miejscu. Przywiedź je, prawi, do mnie, żebych im błogosławił.
3.GDAŃSKA.1881Tedy odpowiedział Józef ojcu swemu: Synowie to moi, które mi tu dał Bóg; a on rzekł: Przywiedź je proszę do mnie, abym im błogosławił.
4.GDAŃSKA.2017Józef odpowiedział swemu ojcu: To są moi synowie, których Bóg dał mi tutaj. A on powiedział: Proszę, przyprowadź ich do mnie, abym im błogosławił.
5.NEUFELD.1863I rzekł Josef do ojca swojego: synowie to moi, których dał mi Bóg tutaj, i rzekł: przyprowadź ich, proszę, ku mnie i pobłogosławię im.
6.CYLKOWI odpowiedział Josef ojcu swojemu: "Synowie to moi, których dał mi tu Bóg." I rzekł: "Przyprowadźcie ich do mnie, a pobłogosławię ich."
7.KRUSZYŃSKIJózef odpowiedział swemu ojcu: "To są synowie moi, których mi Bóg dał tutaj". I rzekł Jakób: "Racz ich zbliżyć do mnie, abym ich błogosławił".
8.MIESESNato rzekł Józef do ojca swojego: „Synami moimi – oni, których dał mi tutaj Bóg”; on zaś rzekł: „Weź ich ku mnie, a ja pobłogosławię ich”.
9.TYSIĄCL.WYD5Józef odpowiedział: To są właśnie moi synowie, których Bóg dał mi tutaj. Wtedy [Izrael] rzekł: Przybliż ich do mnie, a pobłogosławię ich. -
10.BRYTYJKANa to odpowiedział Józef ojcu swemu: To moi synowie, których dał mi tu Bóg. A on rzekł: Przyprowadź ich do mnie, abym im błogosławił.
11.POZNAŃSKAA Józef odpowiedział ojcu: - To są synowie moi, których mi dał Bóg. Rzekł [Jakub]: - Przybliż ich do mnie, chcę ich pobłogosławić.
12.WARSZ.PRASKANa to rzekł do swego ojca Józef: To są synowie, którymi mnie Bóg obdarzył. Wtedy powiedział Izrael: Niech przyjdą tu, to ich pobłogosławię.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Josef odpowiedział swojemu ojcu: To moi synowie, których dał mi tu Bóg. Zatem powiedział: Przyprowadźcie ich do mnie, a ich pobłogosławię.
14.EIB.BIBLIA.2016.LITTo moi synowie, których dał mi tu Bóg - odpowiedział Józef ojcu. Przyprowadź ich do mnie - poprosił ojciec. - Chciałbym ich pobłogosławić.