« Iza 19:25 Księga Izajasza 20:1 Iza 20:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Roku, którego wszedł Tharthan do Azotu, gdy go był posłał Sargon, król Assyryjski, i walczył przeciw Azotowa i dobył go:
2.GDAŃSKA.1881Roku, którego Tartan przyciągnął do Azotu, posłany będąc od Sargona, króla Assyryjskiego, i walczył przeciw Azotowi, i dobył go;
3.GDAŃSKA.2017W roku, w którym Tartan przybył do Aszdodu, wysłany tam przez Sargona, króla Asyrii, walczył przeciw Aszdodu i go zdobył;
4.CYLKOWRoku, którego wkroczył Tartan do Aszdodu, gdy go wysłał Sargon, król Aszuru, i walczył przeciw Aszdodowi, i zdobył je.
5.TYSIĄCL.WYD5W roku, w którym naczelny dowódca wysłany przez Sargona, króla asyryjskiego, przybył pod Aszdod, przypuścił szturm do miasta i zdobył je,
6.BRYTYJKAW roku, w którym Tartan wysłany przez Sargona, króla Asyrii, wyruszył przeciwko Azdodowi, walczył z Azdodem i zdobył go,
7.POZNAŃSKAW roku, w którym przybył do Aszdodu Tartan, wysłany [tam] przez króla Asyrii, Sargona, obległ Aszdod i zdobył go,
8.WARSZ.PRASKAKiedy Sargo, król asyryjski wysłał do Aszdodu naczelnego wodza, który zaatakował miasto i zdobył je.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W roku, w którym Tartan wkroczył do Aszdodu, posłany przez Sargona, król Aszuru i walczył przeciwko Aszdodowi, i je zdobył –
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW tym samym roku, w którym naczelny wódz wojsk Sargona, króla Asyrii, wysłany przez swego pana wyruszył przeciwko Aszdodowi, walczył z tym miastem i zdobył je,