« Iza 20:2 Księga Izajasza 20:3 Iza 20:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł Pan: Jako chodził sługa mój Izajasz nagi i bosy, trzech lat znak i cud będzie nad Egiptem i nad Ethyopią:
2.GDAŃSKA.1881I rzekł Pan: Jako chodzi sługa mój Izajasz nago i boso, na znak i na cud tego, co się ma stać trzeciego roku Egiptowi i Murzyńskiej ziemi:
3.GDAŃSKA.2017I PAN powiedział: Jak mój sługa Izajasz chodzi nago i boso przez trzy lata jako znak i cud dla Egiptu i Etiopii;
4.CYLKOWI rzekł Wiekuisty: Jako chodził sługa mój Jeszajahu nieubrany i bosy, jako znak i wskazówka na rok trzeci dla Micraimu i Kuszu,
5.TYSIĄCL.WYD5Wówczas Pan powiedział: Jak sługa mój, Izajasz, chodził nago i boso trzy lata, jako znak i dziwny symbol dotyczący Egiptu i kraju Kusz,
6.BRYTYJKAWtedy Pan rzekł: Jak mój sługa, Izajasz, chodził nago i boso przez trzy lata jako znak i przepowiednia o Egipcie i Etiopii,
7.POZNAŃSKAI rzekł Jahwe: - Podobnie jak sługa mój Izajasz chodził bez wierzchniej szaty i boso przez trzy lata, [by służyć] za znak i zapowiedź dla Egiptu i [kraju] Kusz,
8.WARSZ.PRASKAWtedy powiedział mu Pan: Jak sługa mój Izajasz będzie chodził przez trzy lata nago i boso, będąc w ten sposób znakiem i przepowiednią dla Egiptu i Kusz,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A WIEKUISTY powiedział: Jak mój sługa Jezajasz – nieubrany i bosy, chodził jako znak i wskazówka na rok trzeci dla Micraimu i Kuszu,
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas PAN powiedział: Jak mój sługa, Izajasz, chodził nago i boso przez trzy lata - jako znak i zapowiedź przeciwko Egiptowi i Kusz -