« DzA 14:28 Dzieje Apostolskie 15:1 DzA 15:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Niektórzy wyszedszy z Judskiej (ziemie) uczyli bracią, iż jeśli się nieobrzeżecie obyczajem Moiżesza, nie możecie być zbawieni.
2.WUJEK.1923A niektórzy przyszedłszy z Żydowskiéj ziemie, nauczali bracią: Iż jeźli się nie obrzeżecie wedle zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni.
3.RAKOW.NTA niektórzy zstąpiwszy z Judskiej ziemie nauczali bracią, iż jeśli się nie obrzeżecie obyczajem Moyzeszowym, nie możecie być zbawieni.
4.GDAŃSKA.1881A niektórzy przyszedłszy z Judzkiej ziemi, nauczali braci: Iż jeźli się nie obrzeżecie według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni.
5.GDAŃSKA.2017A niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: Jeśli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju Mojżesza, nie możecie być zbawieni.
6.JACZEWSKINiejacy ludzie, przybyli z Judei, i poczęli nauczać, że do zbawienia koniecznie potrzebnem jest obrzezanie wedle prawa Mojżeszowego.
7.SZCZEPAŃSKIA niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: Jeśli się nie obrzeżecie według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie osiągnąć zbawienia.
8.MARIAWICIA niektórzy wyszedłszy z Judei, nauczali braci: Że jeśli się nie będziecie obrzezywać według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni.
9.DĄBR.WUL.1973A niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: Jeśli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni.
10.DĄBR.GR.1961A niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni.
11.TYSIĄCL.WYD5Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni.
12.BRYTYJKAA pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci: Jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni.
13.POZNAŃSKANiektórzy przybywający z Judei nauczali braci: "Jeżeli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni".
14.WARSZ.PRASKAPotem pojawili się jacyś ludzie z Judei i poczęli tak oto nauczać braci: Jeżeli nie poddacie się – zgodnie z nakazami Prawa Mojżeszowego – obrzezaniu, nie będziecie zbawieni.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jacyś zeszli z Judei oraz nauczali braci, że jeśli nie dacie się obrzezać według zwyczaju Mojżesza, nie możecie zostać zbawieni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZ Judei natomiast przybyli pewni ludzie, którzy zaczęli nauczać braci, że jeśli nie zostaną obrzezani zgodnie ze zwyczajem Mojżesza, nie dostąpią zbawienia.
17.TOR.PRZ.A z Judei przybyli jacyś ludzie i nauczali braci: Jeśli nie dacie się obrzezać według zwyczaju Mojżesza, nie możecie zostać zbawieni.