« DzA 15:13 Dzieje Apostolskie 15:14 DzA 15:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Symeon powiedział, jako pierwej Bóg nawiedził, (aby) wziął z pogan lud w imię swoje.
2.WUJEK.1923Symon powiedział, jako pierwéj nawiedził Bóg, aby z poganów wziął lud imieniowi swemu.
3.RAKOW.NTSymeon przełożył jako naprzód Bóg nawiedził aby wziął z Poganów lud imieniowi swemu.
4.GDAŃSKA.1881Szymon powiedział, jako Bóg najpierwej wejrzał na pogany, aby z nich wziął lud imieniowi swemu.
5.GDAŃSKA.2017Szymon powiedział, jak najpierw Bóg wejrzał na pogan, aby z nich wybrać lud dla swego imienia.
6.JACZEWSKISzymon opowiedział tu, w jaki sposób Bóg zamierzył pogan powołać do siebie, aby z nich uczynić lud sobie wierny.
7.SZCZEPAŃSKISzymon wyłożył, jak od początku Bóg raczył wybrać dla Imienia swego lud z pośród pogan.
8.MARIAWICISzymon opowiedział, w jaki sposób Bóg począł nawiedzać pogan, aby z nich wybrał lud dla Imienia Swego.
9.DĄBR.WUL.1973Szymon opowiedział, jak to przede wszystkim Bóg postanowił spomiędzy pogan wybrać lud imieniowi swemu.
10.DĄBR.GR.1961Szymon opowiedział, jak to przede wszystkim sam Bóg chciał spomiędzy pogan wybrać lud imieniu swemu.
11.TYSIĄCL.WYD5Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie Lud spośród pogan.
12.BRYTYJKASzymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby spomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego.
13.POZNAŃSKASzymon opowiedział, jak Bóg zatroszczył się najpierw o to, aby wybrać dla siebie lud spośród pogan.
14.WARSZ.PRASKADowiedzieliśmy się od Szymona, jak to Bóg zatroszczył się również o tych, którzy nie są Żydami.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Szymon wytłumaczył, jak najpierw Bóg się zatroszczył, aby wziąć sobie spośród pogan lud dla Jego Imienia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSzymon zwrócił naszą uwagę, że to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, by przygotować sobie wśród pogan lud mający czcić Jego imię.
17.TOR.PRZ.Szymon opowiedział, jak najpierw Bóg zatroszczył się o to, aby wziąć z pogan lud dla swojego imienia.