« DzA 15:14 Dzieje Apostolskie 15:15 DzA 15:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ztemto zgadzają się słowa proroków, jako napisano:
2.WUJEK.1923A z tem się zgadzają słowa proroków, jako jest napisano:
3.RAKOW.NTA z tym się zgadzają mowy Prorockie; jako jest napisano:
4.GDAŃSKA.1881A z tem się zgadzają mowy prorockie, jako jest napisano:
5.GDAŃSKA.2017A z tym się zgadzają słowa proroków, jak jest napisane:
6.JACZEWSKINie jest to rzecz nowa; Prorocy dawno to przepowiedzieli. Oto co czytamy:
7.SZCZEPAŃSKIZ tem też zgadzają się słowa proroków, jako napisano:
8.MARIAWICII z tem się zgadzają słowa proroków, jako jest napisane:
9.DĄBR.WUL.1973A z tym zgadzają się słowa Proroków, jako napisano:
10.DĄBR.GR.1961A z tym zgadzają się słowa Proroków, jak napisano:
11.TYSIĄCL.WYD5Zgadzają się z tym słowa Proroków, bo napisano:
12.BRYTYJKAA z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano:
13.POZNAŃSKAPotwierdzają to zresztą słowa napisane przez proroków:
14.WARSZ.PRASKAOdpowiada to najzupełniej słowom proroków, którzy powiedzieli:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z tym też współbrzmią słowa proroków, jak jest napisane:
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPotwierdzają to pisma Proroków, gdzie czytamy:
17.TOR.PRZ.A z tym współbrzmią słowa Proroków, tak, jak jest napisane: