« DzA 15:1 Dzieje Apostolskie 15:2 DzA 15:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdy się przeto zaczął rozruch i spór niemały (miedzy) Pawłem i Barnabą przeciw im postanowili iść Pawłowi i Barnabie i niektórym inym z drugich ku Apostołom i starszym do Jeruzalema otym to pytaniu.
2.WUJEK.1923Gdy się tedy stał rozruch nie mały Pawłowi i Barnabaszowi przeciwko nim, postanowili, aby szli Paweł i Barnabasz i niektórzy inni z drugich do Apostołów i do starszych do Jeruzalem, z strony sporu tego.
3.RAKOW.NTGdy się tedy sstał rozruch i sprzeczanie niemałe Pawła i Barnabasza przeciwko nim, postanowili aby wstąpił Paweł i Barnabasz i niektórzy inszy z nich do Apostołów, i do Starszych do Jeruzalem, z strony pytania tego.
4.GDAŃSKA.1881A gdy różnicę i spór niemały Paweł i Barnabasz mieli z nimi, postanowili, aby Paweł i Barnabasz i niektórzy inni z nich szli do Apostołów i do starszych do Jeruzalemu, z strony tego sporu.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowili, że Paweł i Barnaba oraz jeszcze kilku z nich pójdą w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy.
6.JACZEWSKIWytworzyło się z tego powodu w Antiochii stronnictwo nieprzyjazne Pawłowi i Barnabie, które się domagało, aby ci dwaj Apostołowie łącznie z jego delegatami udali się do Jerozolimy i względem tego przedmiotu naradzili się z innymi Apostołami i starszyzną kościelną.
7.SZCZEPAŃSKIPowstał tedy niemały spór i zatarg między nimi a Pawłem i Barnabą. Postanowiono zatem, aby Paweł, Barnaba i kilku innych z ich grona wybrali się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do Apostołów i starszych.
8.MARIAWICIGdy się tedy stał niemały rozruch, bo im Paweł i Barnaba zaprzeczali, stanęło na tem, aby Paweł i Barnaba i niektórzy z innych szli do Apostołów i do Starszych do Jeruzalem z tem pytaniem.
9.DĄBR.WUL.1973Powstał tedy zatarg niemały między nimi a Pawłem i Barnabą i postanowiono, aby Paweł i Barnaba z kilkoma innymi poszli w sprawie tego sporu do Apostołów i starszych w Jerozolimie.
10.DĄBR.GR.1961A kiedy między nimi, a Pawłem i Barnabą powstał zatarg i wielki spór, postanowiono, ażeby Paweł i Barnaba wraz z kilku innymi spośród nich, udali się w sprawie tego sporu do Apostołów i starszych w Jerozolimie.
11.TYSIĄCL.WYD5Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jeruzalem, do Apostołów i starszych.
12.BRYTYJKAGdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy.
13.POZNAŃSKAPonieważ wywołało to niemałe zamieszanie i spór między nimi a Pawłem i Barnabą, dlatego postanowili, że Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udadzą się w tej sprawie do apostołów i starszych w Jerozolimie.
14.WARSZ.PRASKAGdy w związku z tym doszło do niemałych sporów i nieporozumień między nimi a Pawłem i Barnabą, powzięto ostatecznie decyzję, że Paweł, Barnaba i jeszcze kilku spośród nich uda się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, by spotkać się tam z apostołami i starszymi.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale gdy z nimi pojawiła się kłótnia oraz niemała dyskusja Pawła i Barnabasza, postanowili, aby Paweł, Barnabasz i niektórzy inni z nich weszli odnośnie tej kwestii spornej do Jerozolimy, do apostołów i starszych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy na tym tle doszło do poważnego zatargu i sporu między Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, że Paweł, Barnaba oraz kilku spośród nich uda się w tej sprawie do apostołów i starszych do Jerozolimy.
17.TOR.PRZ.Gdy więc powstał zatarg i niemały spór między Pawłem i Barnabą a tamtymi, wyznaczono, aby Paweł i Barnaba, i niektórzy inni poszli z nimi do apostołów i do starszych do Jerozolimy z powodu tego sporu.