« DzA 15:25 Dzieje Apostolskie 15:26 DzA 15:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Z ludźmi którzy wydali dusze swe dla imienia pana naszego Jesusa Christa.
2.WUJEK.1923Ludźmi, którzy wydali dusze swe dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
3.RAKOW.NTLudźmi którzy wydali dusze swe za imię Pana naszego Jezusa Christusa.
4.GDAŃSKA.1881Z ludźmi, którzy wydali dusze swe dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
5.GDAŃSKA.2017Ludźmi, którzy poświęcili swe życie dla imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa.
6.JACZEWSKIktórzy życie swoje poświęcili sprawie Pana naszego Jezusa Chrystusa, wysłać do was poselstwo.
7.SZCZEPAŃSKIludźmi, którzy życie swe poświęcili dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa.
8.MARIAWICIludźmi tymi, którzy wydali dusze swoje dla Imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa.
9.DĄBR.WUL.1973ludźmi, którzy życie swe poświęcili dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
10.DĄBR.GR.1961ludźmi, którzy życie swe poświęcili dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
11.TYSIĄCL.WYD5którzy dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, poświęcili swe życie.
12.BRYTYJKALudźmi, którzy oddali życie swoje dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
13.POZNAŃSKAludźmi, którzy poświęcili swe życie dla Pana naszego Jezusa Chrystusa.
14.WARSZ.PRASKASą to mężowie, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili całe swe życie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ludźmi, którzy oddali swoje dusze dla Imienia naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITludźmi, którzy poświęcili swoje życie dla imienia naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
17.TOR.PRZ.Ludźmi, którzy oddają swoje dusze dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa.