« DzA 15:4 Dzieje Apostolskie 15:5 DzA 15:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz powstali niektórzy z odszczepieństwa Faryzeuszów wierzących, mówiąc że je trzeba obrzezywać, zapowiedać też chować zakon Moiżeszów.
2.WUJEK.1923A powstali niektórzy z sekty Pharyzeuszów, którzy uwierzyli, mówiąc: Iż je potrzeba obrzezać, rozkazać téż, żeby zachowali zakon Mojżeszów.
3.RAKOW.NTI powstali niektórzy z sekty Faryzeuszów, którzy byli uwierzyli, mówiąc: Iż potrzeba obrzezać je, i roskazać żeby zachowywali Zakon Moyzeszów.
4.GDAŃSKA.1881Ale powstali niektórzy z sekty Faryzeuszów, którzy byli uwierzyli, mówiąc: Że ich trzeba obrzezać i rozkazać im, żeby zachowali zakon Mojżeszowy.
5.GDAŃSKA.2017Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszy, którzy uwierzyli, powstali i powiedzieli: Trzeba ich obrzezać i nakazać, żeby zachowywali Prawo Mojżesza.
6.JACZEWSKII w Jerozolimie też niektórzy z Faryzeuszów, którzy zostali Chrześcianami, poczęli głosić, że do zbawienia potrzebne jest i obrzezanie, i zachowanie innych obrzędów zakonu Mojżeszowego.
7.SZCZEPAŃSKIAle niektórzy ze stronnictwa faryzejskiego, co przyjęli wiarę, powstali i rzekli: Należy ich obrzezywać i zobowiązać do zachowywania prawa mojżeszowego!
8.MARIAWICITedy powstali niektórzy z sekty Faryzeuszów, którzy wierzyli mówiąc: Że ich potrzeba obrzezywać i rozkazać im, aby zachowali Zakon Mojżeszowy.
9.DĄBR.WUL.1973Ale powstali niektórzy z nawróconych ze stronnictwa faryzeuszów mówiąc: Trzeba ich poddać obrzezaniu i nakazać im zachowywać Prawo Mojżeszowe.
10.DĄBR.GR.1961Ale niektórzy z nawróconych ze stronnictwa faryzeuszów domagali się, ażeby ich poddać obrzezaniu i nakazać im zachowywać Prawo Mojżeszowe.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów oświadczyli: Trzeba ich obrzezać i zobowiązać do przestrzegania Prawa Mojżeszowego.
12.BRYTYJKALecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali, mówiąc: Trzeba ich obrzezać i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu Mojżeszowego.
13.POZNAŃSKASprzeciwili się temu niektórzy nawróceni z sekty faryzeuszów i powiedzieli: "Trzeba ich zobowiązać do obrzezania i zachowania Prawa Mojżeszowego".
14.WARSZ.PRASKALecz wtedy niektórzy dawniejsi faryzeusze, nawróceni teraz na chrześcijaństwo, podsunęli myśl następującą: Trzeba ich obrzezać i zobowiązać do przestrzegania Prawa Mojżeszowego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale powstali niektórzy wierzący ze stronnictwa faryzeuszów, mówiąc, że trzeba ich obrzezywać, a także nakazywać przestrzeganie Prawa Mojżesza.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas wystąpili pewni ludzie ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, i stwierdzili: Trzeba ich obrzezać i nakazać, aby przestrzegali Prawa Mojżesza.
17.TOR.PRZ.Lecz powstali niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, mówiąc: Trzeba ich obrzezywać, a także nakazać, aby zachowywali Prawo Mojżesza.