« DzA 15:6 Dzieje Apostolskie 15:7 DzA 15:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy wielki spór był, wstawszy Piotr rzekł k nim: Mężowie bracia, wy wiecie że ode dni dawnych Bóg między nami obrał przez usta moje słyszeć poganom słowo Ewanielionu i uwierzyć.
2.WUJEK.1923A gdy było wielkie gadanie, wstawszy Piotr, rzekł do nich: Mężowie bracia! wy wiecie, że od dawnych dni Bóg obrał między nami, aby przez usta moje poganie słuchali słowa Ewangelii i wierzyli.
3.RAKOW.NTA gdy wielkie sprzeczanie było, powstawszy Piotr rzekł do nich: Mężowie bracia, wy wiecie, że od dni starodawnych Bóg mię między wami obrał, aby przez usta moje słyszeli Pogani onę mowę Ewanieliey, i wierzyli.
4.GDAŃSKA.1881A gdy był wielki spór o tem, powstawszy Piotr, rzekł do nich: Mężowie bracia! wy wiecie, że od dawnych dni Bóg mię obrał między wami, aby przez usta moje poganie słuchali słowa Ewangielii i uwierzyli.
5.GDAŃSKA.2017A gdy był wielki spór o to, Piotr powstał i powiedział do nich: Mężowie bracia, wiecie, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa ewangelii i uwierzyli.
6.JACZEWSKIGdy była wielka różnica zdań, powstał Piotr i rzekł: "Mężowie bracia, wiadomo wam, że już dawno polecił mi Bóg opowiadać Ewangelią poganom, aby i oni weń uwierzyli.
7.SZCZEPAŃSKIGdy zaś spór wielki powstał, podniósł się Piotr i przemówił do nich: Mężowie Bracia! Wy wiecie, że od dawnego czasu Bóg pomiędzy nami dokonał wyboru, aby przez usta moje poganie słuchali słów Ewangelii i nawracali się.
8.MARIAWICIA gdy było wielkie między nimi rozprawianie, wstawszy Piotr, rzekł do nich: Mężowie bracia, wy wiecie, że od dawnych dni obrał Bóg między nami, aby z ust moich poganie słuchali słowa Ewangelii i uwierzyli.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy wszczął się wielki spór, Piotr powstawszy rzekł do nich: Mężowie bracia! Wiecie, że już od dawna Bóg między nami dokonał wyboru, aby poganie z ust moich posłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli.
10.DĄBR.GR.1961A gdy wszczął się wielki spór, Piotr powstawszy, rzekł do nich: Bracia! Wiecie, że już od dawna Bóg spośród was wybrał mnie, aby poganie z ust moich posłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli.
11.TYSIĄCL.WYD5Po dłuższym roztrząsaniu przemówił do nich Piotr: Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli.
12.BRYTYJKAA gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich: Mężowie bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli.
13.POZNAŃSKAKiedy już dość długo nad tym dyskutowano, zabrał głos Piotr: "Bracia, wiecie, że Bóg wybrał mnie od dawna spośród was, aby poganie właśnie z moich ust usłyszeli słowa dobrej nowiny i uwierzyli.
14.WARSZ.PRASKAPo dłuższej dyskusji zabrał wreszcie głos Piotr, mówiąc: Bracia, wiadomo wam przecież, że Bóg już dość dawno wybrał mnie spośród was, aby przez moje usta poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli jej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy powstała wielka dysputa, Piotr wstał i do nich powiedział: Mężowie bracia, wy wiecie, że za dawnych dni Bóg wybrał sobie mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowo Dobrej Nowiny i uwierzyli.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy ją już długo rozpatrywano, powstał Piotr i powiedział do nich: Drodzy bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli Słowo dobrej nowiny i uwierzyli.
17.TOR.PRZ.A gdy doszło do długiej dyskusji, powstał Piotr i powiedział do nich: Mężowie bracia! Wy wiecie, że od dawnych dni Bóg pośród nas dokonał wyboru, aby przez moje usta poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli.