« Jer 21:4 Księga Jeremiasza 21:5 Jer 21:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zwalczę Ja was ręką wyciągnioną i ramieniem mocnem, zapalczywością, rozgniewaniem i gniewem wielkim.
2.GDAŃSKA.1881A Ja sam walczyć będę przeciwko wam ręką wyciągnioną i ramieniem możnem, a to w gniewie, i w popędliwości, i w zapalczywości wielkiej;
3.GDAŃSKA.2017A ja sam będę walczył przeciwko wam wyciągniętą ręką i mocnym ramieniem, z gniewem, zawziętością i wielką zapalczywością.
4.CYLKOWI będę walczył Sam z wami dłonią wyciągniętą, i ramieniem przemożném, i gniewem, i zapalczywością, i rozjątrzeniem wielkiém.
5.KRUSZYŃSKIa sam będę walczył przeciwko wam ręką wyciągniętą i ramieniem silnem z gniewem, zawziętością i wielką pogardą.
6.TYSIĄCL.WYD1Ja sam walczyć będę z wami ręką wyciągniętą i mocnym ramieniem, z gniewem, zapalczywością i zawziętością wielką.
7.TYSIĄCL.WYD5Ja sam będę walczył przeciw wam wyciągniętą ręką i mocnym ramieniem, z gniewem pełnym zapalczywości i z wielką zawziętością.
8.BRYTYJKAI Ja będę walczył przeciwko wam wyciągniętą ręką i mocnym ramieniem, z gniewem i z zapalczywością, i z wielką srogością.
9.POZNAŃSKAI Ja sam walczyć będę przeciwko wam ręką wyciągniętą i potężnym ramieniem, w gniewie, uniesieniu i z wielką zapalczywością.
10.WARSZ.PRASKAI sam przeciwko wam zacznę walczyć moją silną prawicą i wyciągniętym ramieniem, w gniewie i złości wielkiej.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po czym Sam będę z wami walczył wyciągniętą dłonią, przemożnym ramieniem, gniewem, zapalczywością i wielkim rozjątrzeniem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITI Ja będę z wami walczył stanowczo i z całą mocą, w gniewie, w zapalczywości i z wielką gwałtownością.