« Jer 21:8 Księga Jeremiasza 21:9 Jer 21:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Kto będzie mieszkał w tem mieście, umrze mieczem i głodem i morem, ale kto wynidzie a uciecze do Chaldejczyków, którzy was obiegli, żyw zostanie, i będzie mu dusza jego jako korzyść.
2.GDAŃSKA.1881Ktokolwiek zostanie w tem mieście, zginie od miecza, albo od głodu, albo od moru: ale kto wyjdzie i poda się Chaldejczykom, którzy was oblegli, pewnie żyw zostanie, i będzie mu dusza jego w korzyści.
3.GDAŃSKA.2017Ktokolwiek zostanie w tym mieście, zginie od miecza, z głodu i od zarazy. Kto zaś wyjdzie i podda się Chaldejczykom, którzy was oblegli, pozostanie żywy i jego życie będzie dla niego jak zdobycz.
4.CYLKOWKto pozostanie w mieście tém zginie od miecza, albo od głodu, albo od moru; kto zaś wyjdzie i podda się Kasdejczykom, oblegającym was, zachowa życie, i pozyska sobie duszę swą jako zdobycz.
5.KRUSZYŃSKITen, kto mieszka w tem mieście, umrze od miecza, od głodu, albo od zarazy; ten, co wyjdzie, aby się oddać Chaldejczykom, którzy was oblegają, będzie żył, i pozyska życie swe jako zdobycz.
6.TYSIĄCL.WYD1Kto pozostanie w tym mieście, zginie od miecza, od głodu lub od zarazy; kto wyjdzie i podda się Chaldejczykom oblegającym was, żyć będzie i życie będzie dla niego zdobyczą.
7.TYSIĄCL.WYD5Kto pozostanie w tym mieście, umrze od miecza, z głodu i wskutek zarazy. Kto zaś wyjdzie, by się oddać w niewolę oblegającym was Chaldejczykom, będzie żył i otrzyma jako zdobycz własne życie.
8.BRYTYJKAKto pozostanie w tym mieście, zginie od miecza albo z głodu, albo od zarazy; kto zaś wyjdzie i podda się Chaldejczykom oblegającym was, zachowa życie i będzie mu jego życie zdobyczą.
9.POZNAŃSKAKto pozostanie w tym mieście, zginie od miecza, od głodu i od zarazy. Ten zaś, kto wyjdzie i ugnie się przed Chaldejczykami, którzy was oblegają, ten przeżyje i zdobyczą mu będzie jego życie.
10.WARSZ.PRASKAKażdy, kto pozostanie w tym mieście, zginie od miecza, z głodu lub od zarazy. Kto zaś wyjdzie i uda się do oblegających was Chaldejczyków, będzie żył; ocali siebie samego i całe swoje mienie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto pozostanie w tym mieście zginie od miecza, od głodu, lub od zarazy; a kto wyjdzie i podda się oblegającym was Kasdejczykom zachowa życie, a jego dusza stanie mu się zdobyczą.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITKto pozostanie w mieście, zginie od miecza albo z głodu, albo od zarazy. Kto wyjdzie i podda się Chaldejczykom oblegającym to miasto, ten przetrwa, zdobyczą mu będzie jego życie.