« Hiob 27:10 Księga Hioba 27:11 Hiob 27:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nauczę was przez rękę Bożą, co ma Wszechmocny, i nie zataję.
2.GDAŃSKA.1881Uczę was, będąc w ręce Bożej, a jako idę z Wszechmocnym, nie taję.
3.GDAŃSKA.2017Pouczę was, będąc w ręce Boga, nie zataję niczego o Wszechmocnym.
4.CYLKOWJa wszakże wskażę wam, co ręką Bożą się dzieje, co Wszechmocny zamierza, nie utaję.
5.KRUSZYŃSKIPouczę was o prawicy Bożej, nic nie ukryję, co należy do Wszechmocnego.
6.TYSIĄCL.WYD5Pouczam was o Bożej mocy, nie taję myśli Wszechmocnego.
7.BRYTYJKAPouczę was o działaniu Boga, nie zataję tego, co zamyśla Wszechmocny.
8.POZNAŃSKAPouczam was o Bożym działaniu, niczego nie kryję o Wszechmogącym.
9.WARSZ.PRASKAOtóż ja wam pokażę moc Bożego działania, niczego nie zataję z zamiarów Wszechmocnego.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja wam jednak wskażę, co dzieje się ręką Boga; nie zataję, co zamierza Wszechmocny.
11.EIB.BIBLIA.2016Teraz ja pouczę was o mocy Boga, dróg z Wszechmocnym nie zataję przed wami.