« Hiob 27:16 Księga Hioba 27:17 Hiob 27:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nasprawujeć wprawdzie, ale sprawiedliwy obłóczyć się w nie będzie: a niewinny śrebro dzielić będzie.
2.GDAŃSKA.1881Tedy nasprawiać ich on, ale sprawiedliwy oblekać je będzie, a srebro ono niewinny dzielić będzie.
3.GDAŃSKA.2017To choć je przygotuje, włoży je sprawiedliwy, a niewinny będzie dzielić srebro.
4.CYLKOWNasprawi on, ale sprawiedliwy przyodzieje je, a srebro podzieli nieskazitelny.
5.KRUSZYŃSKIon będzie przygotowywał lecz sprawiedliwy będzie nosił, a srebro niewinny odziedziczy.
6.TYSIĄCL.WYD5niech zbiera: prawy je wdzieje, a srebro posiądzie niewinny.
7.BRYTYJKAOn je przygotuje, lecz przyodzieje je sprawiedliwy, a srebro posiądzie nabożny.
8.POZNAŃSKAon przygotuje, a sprawiedliwy je przywdzieje, i srebro otrzyma niewinny.
9.WARSZ.PRASKAniech sobie gromadzi to wszystko. Szaty przywdzieje sprawiedliwy, a srebro odziedziczą niewinni.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.on nabędzie, ale sprawiedliwy je przyodzieje, a to srebro rozdzieli nieskazitelny.
11.EIB.BIBLIA.2016to, co zbierze, przyodzieje sprawiedliwy, a całe srebro posiądą niewinni.