« Hiob 27:18 Księga Hioba 27:19 Hiob 27:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bogaty gdy zaśnie, nic z sobą nie weźmie; otworzy oczy swe, a nic nie najdzie.
2.GDAŃSKA.1881Bogaty zaśnie, a nie będzie pogrzebiony; spojrzyli kto, alić go niemasz.
3.GDAŃSKA.2017Bogaty zaśnie, a nie będzie pogrzebany; otworzy oczy, ale już go nie ma.
4.CYLKOWJako bogaty położy się, ale nie uczyni tego więcej, otworzy oczy swoje, ale już go nie będzie.
5.KRUSZYŃSKIBogaty położy się i nie powstanie, oczy swe otworzy, już go niemasz.
6.TYSIĄCL.WYD5Bogacz zasypia, ale nie zgarnia; otworzył oczy: nie ma niczego.
7.BRYTYJKAKładzie się na spoczynek jako bogaty, lecz tego już nie powtórzy; gdy otworzy oczy, nic już nie ma.
8.POZNAŃSKAPołoży się bogacz i nie powstanie, otworzy oczy i niczego już nie ma.
9.WARSZ.PRASKAGdy kładł się spać bogacz, wszystko posiadał, ale nic już nie miał, kiedy rano wstawał.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Położy się jako bogaty, lecz tego więcej nie uczyni; otworzy swoje oczy, ale już go nie będzie.
11.EIB.BIBLIA.2016Udają się na spoczynek bogaci - raz, nie więcej, bo gdy rano przetrą oczy - po bogactwie nie ma ani śladu.