« Hiob 27:1 Księga Hioba 27:2 Hiob 27:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Żywie Bóg, który odjął sąd mój, i Wszechmocny, który do gorzkości przywiódł duszę moję:
2.GDAŃSKA.1881Jako żyje Bóg, który odrzucił sąd mój, a Wszechmocny, który gorzkości nabawił duszy mojej:
3.GDAŃSKA.2017Jak żyje Bóg, który odrzucił mój sąd, i Wszechmocny, który rozgoryczył moją duszę;
4.CYLKOWŻyw Bóg, który mnie wyzuł z prawa mojego, i Wszechmocny, który goryczą przejął duszę moję.
5.KRUSZYŃSKIŻywie Bóg, że odrzucił moją sprawiedliwość, że Wszechmocny napełnił duszę moją goryczą:
6.TYSIĄCL.WYD5Na życie Boga, co nie dał mi prawa, na Wszechmocnego, co poi goryczą,
7.BRYTYJKAJako żyje Bóg, który mnie pozbawił prawa, i Wszechmocny, który moją duszę napoił goryczą,
8.POZNAŃSKANa Boga żyjącego, który odmawia mi prawa, na Wszechmogącego, który gorzkim czyni moje życie,
9.WARSZ.PRASKANa życie Boga, co nie przyznał mi racji, na Wszechmocnego, co nęka moją duszę.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Żyje Bóg, który mnie pozbawił mojego rozstrzygnięcia sprawy; Wszechmocny, co przejął goryczą moją duszę,
11.EIB.BIBLIA.2016Jak żyje Bóg, który mi odmówił słuszności, jak żyje Wszechmocny, który mnie napełnił goryczą,