« Hiob 27:2 Księga Hioba 27:3 Hiob 27:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Że póki staje tchu we mnie, i ducha Bożego w nozdrzach moich:
2.GDAŃSKA.1881Że póki staje tchu we mnie, i ducha Bożego w nozdrzach moich,
3.GDAŃSKA.2017Dopóki jest we mnie tchnienie i duch Boży w moich nozdrzach;
4.CYLKOWŻe dopóki stanie tchu we mnie, a tchnienia Bożego w nozdrzach moich.
5.KRUSZYŃSKItak długo wszakże, jak dech będzie we mnie, i tchnienie Boże w nozdrzach moich,
6.TYSIĄCL.WYD5dopóki mam oddech w sobie, a w nozdrzach mam Boże tchnienie,
7.BRYTYJKAZaiste, póki staje tchu we mniei tchnienia Bożego w moich nozdrzach,
8.POZNAŃSKAdopóki dech będzie we mnie i tchnienie Boże w moich nozdrzach,
9.WARSZ.PRASKAJak długo są we mnie resztki życia, a w nozdrzach nieco Bożego tchnienia,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.że dopóki mam w sobie oddech i Boże tchnienie w mych nozdrzach,
11.EIB.BIBLIA.2016że póki jeszcze oddycham, póki Bożego tchnienia w moich nozdrzach,