« Hiob 27:4 Księga Hioba 27:5 Hiob 27:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Nie daj tego Boże, abych was miał za sprawiedliwe: aż ustanę, nie odstąpię od niewinności mojéj.
2.GDAŃSKA.1881Nie daj Boże, żebym was miał usprawiedliwiać; póki dech we mnie, nie odstąpię od niewinności mojej.
3.GDAŃSKA.2017Nie daj Boże, abym miał was usprawiedliwiać; do śmierci nie odstąpię od swej niewinności.
4.CYLKOWDalekiem to odemnie, abym wam słuszność przyznawał; póki nie skonam nie pozwolę sobie zabrać niewinności mojej.
5.KRUSZYŃSKIDalekiem to odemnie, abym miał przyznać wam słuszność! Póki żyć będę, nie przestanę bronić swej niewinności.
6.TYSIĄCL.WYD5Dalekie to ode mnie, bym przyznał wam słuszność, dopóki żyję, nie ustąpię, że jestem niewinny,
7.BRYTYJKANie daj, Boże, bym wam przyznał słuszność! Mojej niewinności będę bronił aż do śmierci.
8.POZNAŃSKADalekim od tego, abym wam przyznał słuszność; jak długo żyć będę, bronić będę mej niewinności.
9.WARSZ.PRASKADaleko mi do tego, bym wam przyznał rację. Będę twierdził do końca, że jestem czysty.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dalekim to jest ode mnie, abym wam słuszność przyznawał; póki nie skonam, nie pozwolę sobie zabrać mej niewinności.
11.EIB.BIBLIA.2016A wam na pewno nie przyznam racji - póki tli się we mnie życie, nie odstąpię od przekonania o mej niewinności.